Z serca Polski nr 8/17

eKSpresOWy przegląd wydarzeń

2017.07.10 13:55 , aktualizacja: 2017.07.11 09:59
Autor: Piotr Marzec, Marcin Rzońca, Biuro Regionalne Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, Wprowadzenie: Urszula Sabak-Gąska
zdjęcie portretowe starosty Dariusza Stopy Starosta Powiatu...

W wakacje wkraczamy z Planem Operacyjnym KSOW 2016–2017 zatwierdzonym przez centralną Grupę Roboczą ds. Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

 

Trzy pytania do starosty powiatu siedleckiego Dariusza Stopy

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich przechodzi dość istotne zmiany. Co roku,w trakcie jednorazowych naborów wniosków operacji do współfinansowania, wiele podmiotów odpada na etapie formalnej oceny zgłoszonych propozycji. Tymczasem powiat siedlecki drugi rok z rzędu plasuje się w czołówce partnerów KSOW, zyskując wsparcie na proponowane przedsięwzięcia. Czy to znaczy, że nauczyli się już Państwo nowych procedur i instrukcji?

Co roku uczymy się ich od nowa, bo KSOW zmienia się i nie należy się przyzwyczajać do przyjętych wcześniej rozwiązań. To spore utrudnienie. Od kiedy wprowadzono jednoroczne nabory wniosków, wielokrotnie zmieniały się wymogi ich precyzyjnego wypełniania, zawartości merytorycznej i finansowej czy załączanych dokumentów. Dla nas – beneficjentów – oznacza to konieczność ciągłej nauki i skupienia. Nic dziwnego, że tak wielu odpada podczas oceny formalnej, bo tegoroczna „Instrukcja wypełniania wniosku” określała nawet sposób zapisu NIP partnera czy wstępnych rozeznań rynku. W połączeniu z krótkim czasem naboru (2 tygodnie – przyp. red.) i dość skomplikowanym charakterem proponowanych operacji, dla wielu okazało się to barierą nie do przejścia. Cieszymy się bardzo, że daliśmy radę (oczywiście też nanosiliśmy korekty) i nasza propozycja także w tym roku znalazła się w gronie przedsięwzięć dofinansowanych z KSOW. Zdajemy sobie sprawę, że w nowych regulacjach również rozliczenie nie będzie proste i samo zakwalifikowanie się na listę rankingową to jeszcze nie wszystko.

 
Z tego wynika, że KSOW podąża w stronę bardzo sformalizowaną i jest źródłem pieniędzy trudnych do zdobycia?

Na pewno nie są to fundusze łatwe do pozyskania i wymagają wiele wysiłku na etapie aplikowania, realizacji i rozliczania. Mam nieodparte wrażenie, że wszystko idzie w stronę maksymalnej biurokracji, przy jednoczesnych, często niejednoznacznych interpretacjach. W zestawieniu z ich charakterem (środki miękkie, nieinwestycyjne) i wysokością (projekty w zasadzie zyskują od 10 do 30 tys. zł) wydaje się to krokiem zbytecznym, wcale nieoczekiwanym nie tylko przez beneficjentów, ale przede wszystkim przez Komisję Europejską. Pozostaje nam jednak  przystosować się do wymogów, co roku określanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, i czekać na kolejne lata z KSOW. Tymczasem trzeba podkreślić, że w codziennym życiu miasta, gminy czy powiatu brakuje funduszy na zadania podstawowe (oświata, kultura, infrastruktura), dlatego każdy grosz na działalność szkoleniową, informacyjną, promocyjną czy integrującą lokalną społeczność jest na wagę złota.

 

Na jakie wydarzenia współfinansowane z KSOW powiat siedlecki zaprasza w bieżącym roku?

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich w województwie mazowieckim postanowiła nam pomóc w organizacji Dożynek Powiatu Siedleckiego, na które serdecznie zapraszamy 27 sierpnia do Mokobód. W programie wiele ciekawych pokazów (m.in. obrzędów), wystaw, stoisk informacyjnych, z produktami tradycyjnymi i regionalnymi oraz bogaty program artystyczny. Będzie to prawdziwa gratka dla miłośników folkloru, kultury ludowej, a także wspólnej dobrej zabawy.

 

Za nami

W tegorocznym naborze operacji partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (dwuletni plan operacyjny KSOW na lata 2016–2017) na konkurs nr 1/2017 ogłoszony 26 stycznia br. wpłynęło 77 wniosków. KSOW współ-finansuje 27 z nich.

Wojewódzka Grupa Robocza ds. KSOW 8 czerwca zapoznała się z wynikami tegorocznego naboru i przyjęła listy rankingowe operacji w poszczególnych działaniach. Nie był to łatwy nabór. Utrudniły go nowe regulacje Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz wprowadzone limity finansowe w poszczególnych działaniach KSOW. Okazało się także, że jej partnerzy mieli kłopot z poprawnym, zgodnym z instrukcją wypełnieniem wniosków – zawierały one zarówno błędy merytoryczne, jak i rachunkowe – dlatego niespełna połowa z nich przeszła etap oceny formalnej i została dopuszczona do punktowej oceny merytorycznej. Partnerom tegorocznego naboru dziękujemy za zaangażowanie i niebanalne pomysły. Wszystkich pisemnie poinformujemy o zastrzeżeniach i błędach, aby w kolejnych latach poprawić jakość naszej współpracy.

 

Przed nami

Finalnie 27 wniosków wraz z operacjami własnymi KSOW,proponowanymi przez Samorząd Województwa Mazowieckiego i opisanymi w poprzednim numerze „Z serca Polski”, to kompletny Plan Operacyjny KSOW na rok bieżący. Będziemy zatem wspierać m.in.:

  • wiele szkoleń, seminariów i konferencji – „Przetwórstwo mięsa w gospodarstwie rolnym”, „Rozwój przedsiębiorczości –produkcja żywności lokalnej i tradycyjnej”,

  • „Systemy jakości żywności wsparciem jakości produkcji”,„Zarządzanie gospodarstwem rolnym”, „Ubezpieczenia w rodzinnych gospodarstwach rolnych”, „Kolektory słoneczne i systemy fotowoltaiczne szansą dla rodzinnych gospodarstw rolnych” oraz „Prawidłowa gospodarka pasieczna zgodna z kodeksem dobrej praktyki rolniczej” (wszystkie te propozycje zgłosił Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie i tam należy szukać szczegółowych informacji);

  • szkolenia i działania na rzecz tworzenia sieci kontaktów dla lokalnych grup działania, w tym zapewnienie pomocy technicznej we współpracy międzyterytorialnej i międzynarodowej – „Inicjatywy lokalne rozwijają obszary wiejskie – lepszy przykład niż wykład” (LGD Przyjazne Mazowsze) oraz „Innowacyjna wieś – dobre praktyki przedsiębiorczości na obszarach wiejskich” (LGD Razem dla Rozwoju);

  • znane i cenione imprezy promocyjno-informacyjne – m.in. XV Warszawskie Święto Chleba (wrzesień/październik), VIII Festiwal Aktywności Społecznej i Kulturalnej Sołectw LGD Zalew Zegrzyński (9 września), Dożynki Powiatu Siedleckiego (27 sierpnia) oraz Dożynki Gminno-Powiatowe Drobin 2017 (3 września) czy Jesienny Jarmark „Od pola do stołu” (wrzesień/październik); konkursy m.in. Agroliga 2017, XXV Olimpiada Wiedzy Rolniczej, Konkurs na najlepsze gospodarstwo ekologiczne MODR Warszawa;

  • wyjazdy studyjne i szkoleniowe, m.in. cykl „Innowacyjny hodowca” zaproponowany przez Mazowiecki Związek Hodowców Bydła i Producentów Mleka, „Rozwój przedsiębiorczości z wykorzystaniem alternatywnych form działalności pozarolniczej” LGD Aktywni Razem, „Postęp hodowlany a praktyka rolnicza” gminy Krasnosielc czy „Poszukiwanie nowych działalności w rolnictwie” organizowany przez gminę Strachówka;

  • projekty wsparcia turystyki wiejskiej i agroturystyki – „Szlak rowerowy »Rowerem nad Wkrę«” zgłoszony przez Stowarzyszenie „Nasza Wkra”.

Jak widać – mimo lekkiego opóźnienia proceduralnego,  niezawinionego z naszej strony – ten rok będzie dla KSOW w województwie mazowieckim czasem intensywnej pracy na rzecz rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. Natomiast na 2018 r. minister rolnictwa i rozwoju wsi zaplanował już i wstępnie ogłosił dość istotne zmiany w funkcjonowaniu KSOW – m.in. postuluje ograniczenie jej działań.

 

 

 

Liczba wyświetleń: 124

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.