Z serca Polski nr 9/17

Ostatnia chwila na audyt energetyczny!

2017.09.12 14:10 , aktualizacja: 2017.09.13 13:45

Autor: Marek Pszonka (Mazowiecka Agencja Energetyczna), Wprowadzenie: Paweł Burlewicz

Widok słupów energetycznych na tle nieba z zachodzącym słońcem (fot. Pexels/pixabay.com)

Tylko dwa miesiące pozostały polskim firmom na przeprowadzenie audytu energetycznego. Możliwe, że część z nich nawet o tym nie wie. Spóźnialskim grożą surowe kary – nawet 5 proc. rocznego obrotu.

 

Co kryje się pod pojęciem „audytu energetycznego przedsiębiorstwa”? Zgodnie z ustawą z 20 maja 2016 r. to procedura szczegółowych obliczeń dla planowanych działań poprawy efektywności energetycznej, wraz z wynikiem w postaci potencjalnych oszczędności energii.

 

Kto musi sporządzać audyt?

W myśl powyższych przepisów obowiązek audytu energetycznego spada na przedsiębiorcę (ustawa o swobodzie działalności gospodarczej), który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych: 

  • zatrudniał średniorocznie co najmniej 250 pracowników

lub

  • osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych przekraczający równowartości w złotych 50 mln euro bądź sumy aktywów jego bilansu, sporządzonego na koniec jednego z tych lat, przekroczyły równowartości w złotych 43 mln euro.

Podkreślenia wymaga fakt, że obowiązek sporządzenia audytu energetycznego obejmuje wszystkie powyższe podmioty, niezależnie od struktury właścicielskiej czy charakteru prowadzonej działalności. Muszą go wykonać zarówno spółki komunalne, jak również szpitale przekształcone w spółki prawa handlowego.

 

Kto ma prowadzić badanie?

Audyt energetyczny przeprowadzić ma podmiot niezależny od przedsiębiorcy, z wiedzą oraz doświadczeniem zawodowym w wykonywaniu tego rodzaju ekspertyz bądź ekspert audytowanego przedsiębiorcy, jeżeli nie jest on bezpośrednio zaangażowany w kontrolowaną działalność. 

 

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa:

  • należy przeprowadzać na podstawie aktualnych, reprezentatywnych, mierzalnych i możliwych do zidentyfikowania danych dotyczących zużycia energii oraz, w przypadku energii elektrycznej, zapotrzebowania na moc,
  • powinien zawierać szczegółowy przegląd zużycia energii w budynkach lub zespołach budynków, w instalacjach przemysłowych oraz w transporcie, odpowiadających łącznie za co najmniej 90 proc. całkowitego zużycia energii przez to przedsiębiorstwo,
  • powinien opierać się, o ile to możliwe, na analizie kosztowej cyklu życia budynku lub zespołu budynków oraz instalacji przemysłowych, a nie na okresie zwrotu nakładów. Tak, aby uwzględnić oszczędności energii w dłuższym czasie, wartości rezydualne inwestycji długoterminowych oraz stopy dyskonta.

 

Dlaczego audyt jest konieczny?

Sprawozdania przedsiębiorstw o efektywności energetycznej są elementem Krajowego Planu Działań jej dotyczących. Dokument ten zawiera opis środków poprawy w poszczególnych sektorach gospodarki, niezbędnych dla realizacji krajowego celu – uzyskania 20 proc. oszczędności w zużyciu energii pierwotnej – zaplanowanego w Unii Europejskiej do 2020 r.

 

Liczba wyświetleń: 109

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.