Z regionu

Pro Masovia dla Ivera Husuma

2016.04.25 15:45 , aktualizacja: 2016.04.26 08:44

Autor: oprac.Agnieszka Stabińska, Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

  • Medal Pro Masovia wręczył zastępca dyrektora Kancelarii Marszałka Rafał Zięba fot.Agnieszka Stabińska
  • Iver Husum z radnym województwa mazowieckiego Adamem Orlińskim fot.Agnieszka Stabińska
  • Iver Husum z medalem i dyplomem fot.Agnieszka Stabińska
  • Iver Husum w otoczeniu przedstawicieli samorządu województwa i Sochaczewa fot.Agnieszka Stabińska
  • Jerzy Żelichowski i Iver Husum fot.Agnieszka Stabińska
  • Wspólna fotografia uczestniów spotkania fot.Agnieszka Stabińska

Współpraca Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie oraz Vidergaende Scole w norweskim Hvam trwa już blisko pół wieku. Zaowocowała zdobyciem przez młodzież obu krajów nowych kompetencji i umiejętności zawodowych. Zainicjowali ją ówcześni wicedyrektorzy placówek – Jerzy Żelichowski i Iver Husum (późniejszy rektor), który szczególnie zasłużył się na tym polu.

 

Wymiana doświadczeń

Ideą obu szkół o profilu rolniczym jest wzbogacenie wiedzy zawodowej oraz umiejętności praktycznych wśród uczniów. Iver Husum był szczególnie zaangażowany we współpracę między placówkami jako główny współorganizator wymiany uczniów i nauczycieli. Dotychczas wzięło w niej udział około 300 osób. Młodzież miała możliwość odbycia praktyk w nowoczesnym gospodarstwie szkolnym w Hvam lub w rolniczych czy też ogrodniczych gospodarstwach indywidualnych w okolicach Sochaczewa. Od 2003 r. współpracę poszerzono o wymianę uczniów klas humanistycznych. Strona norweska zapewniła im zajęcia sportowe na nowoczesnych obiektach oraz zajęcia językowe. Dzięki zaangażowaniu rektora Husuma uczniowie i nauczyciele ZSRCKU w Sochaczewie, biorący udział w wymianach szkolnych, mogli również zwiedzić Norwegię, poznać tradycję i kulturę tego kraju. Ważny walor poznawczy oraz edukacyjny miały także, organizowane przez rektora Ivera Husuma, wizyty w sąsiadujących z Hvam norweskich szkołach rolniczych.

 

Szczególne wyróżnienie

Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik, doceniając szczególne zasługi oraz zaangażowanie w zacieśnianie współpracy polsko-norweskiej w obszarze oświaty, uhonorował Ivera Husuma Medalem Pamiątkowym „Pro Masovia”. Odznaczenie wręczyli radny województwa mazowieckiego Adam Orliński oraz zastępca dyrektora Kancelarii Marszałka Rafał Zięba.  

 

Liczba wyświetleń: 437

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.