Z regionu

Myśl globalnie, działaj lokalnie

2016.10.07 09:10

Autor: Agnieszka Stabińska, Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

Zdrowa żywność, elektryczne samochody, biopaliwa, przetwarzanie energii słonecznej i wiatrowej, segregacja oraz wykorzystywanie odpadów – to wszystko tworzy biogospodarkę. Blisko 400 specjalistów z Polski i zagranicy przyjechało do Łodzi, by rozmawiać na ważne tematy związane z tą dziedziną aktywności człowieka. Nie zabrakło również reprezentantów województwa mazowieckiego.

 

Biogospodarka to nowa, interdyscyplinarna gałąź gospodarki. Kładzie nacisk na intensyfikację produkcji przy jednoczesnym zrównoważonym wykorzystywaniu surowców naturalnych, szerokim stosowaniu technologii sprzyjających ochronie środowiska oraz odnawialnych źródeł energii. Jej zadaniem jest m.in. zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego, ochrona zasobów naturalnych, łagodzenie efektu i spowolnienie zmian klimatycznych.

 

Przedstawiciele środowisk samorządowych, sfery badawczo-naukowej, organizacji oraz instytucji otoczenia biznesu produkujący, przetwarzający lub wykorzystujący zasoby biologiczne spotkali się w „EC1 Łódź – Miasto Kultury” – zrewitalizowanej, najstarszej łódzkiej elektrowni, by wymienić doświadczenia oraz dyskutować nad wprowadzeniem konkretnych rozwiązań na rzecz zrównoważonego rozwoju. Kongres jest podsumowaniem Tygodnia Biogospodarki BIOWEEK 2016.

 

Współpraca regionów

Biogospodarka, by dobrze funkcjonowała w wymiarze globalnym, najpierw powinna być wdrożona na poziomie wsi, miast i regionów. W wymiarze lokalnym najłatwiej i najszybciej można zbudować modele gospodarek opartych na unikatowych właściwościach regionów, np. bioróżnorodności flory i fauny, specyfiki rolnictwa, dostępu do źródeł energii odnawialnej i innych zasobów natury. Dopiero taki bioregion w naturalny sposób tworzy ogniwo globalnej biogospodarki.

 

Być bardziej eko

Mazowsze, wspólnie z 5 polskimi regionami (dolnośląskim, łódzkim, małopolskim, pomorskim oraz wielkopolskim), zawarło porozumienie w sprawie rozszerzenia działań „Polskiego Konsorcjum Bioregionów” o nowe dziedziny i utworzenia platformy współpracy o nazwie „Bioregiony Centralnej i Wschodniej Europy”. Inicjatywa służyć będzie zacieśnieniu współpracy oraz rozwijaniu, planowaniu i tworzeniu narzędzi sprzyjajacych inwestycjom w sektorze biogospodarki w sposób skoordynowany, z wykorzystaniem najnowszych technologii i doświadczeń regionów. Forum będzie także sprzyjało transferowi wiedzy oraz promocji i edukacji.

 

Pierwsza wspólna inicjatywa

Podczas kongresu marszałkowie bioregionów podpisali także List Intencyjny dotyczący tworzenia synergii i wspierania rozwoju biogospodarki z Bio-Based Industries Joint Undertaking, europejskim programem badawczym o budżecie 3,7 mld euro.

 

Innowacyjność i konkurencyjność Mazowsza

Biogospodarka to jeden z najlepiej rokujących sektorów gospodarki, w którym zamierza specjalizować się Mazowsze. Włączenie się województwa mazowieckiego w realizację zainicjowanych podczas kongresu przedsięwzięć przyczyni się do stworzenia przyjaznego środowiska dla rozwoju biogospodarki w regionie.

Liczba wyświetleń: 207

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.