Z regionu

Praca dla ponad 100 bezrobotnych

2010.05.06 15:10 , aktualizacja: 2012.03.01 14:30

Autor: Administrator, Wprowadzenie: Iwona Dybowska

Wzrost zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu, integracja z rynkiem pracy, zapewnienie możliwości kształcenia i doskonalenia zawodowego oraz skuteczne rozwiązywanie problemów społecznych to tylko niektóre aspekty aktywnej polityki zatrudnienia prowadzonej przez samorząd województwa, dzięki której liczba bezrobotnych na Mazowszu, na przestrzeni ostatnich 10 lat, radykalnie się zmniejszyła. Jednym z przedsięwzięć regionalnych, służących promocji zatrudnienia, łagodzeniu skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej jest Plan „Praca i Środowisko”, który w 2010 roku realizowany będzie już po raz szósty.
 

Dzięki porozumieniom podpisanym 6 maja br. pomiędzy Zarządem Województwa Mazowieckiego a 15 starostami mazowieckich powiatów, od 1 czerwca zatrudnienie przy zabezpieczaniu terenów zagrożonych powodzią i lokalnymi podtopieniami otrzyma 102 bezrobotnych z subregionów ostrołęcko-siedleckiego i radomskiego. Będą to osoby pozostające bez zatrudnienia z powiatów: ostrołęckiego – 12 osób, ostrowskiego – 8, makowskiego – 6, przasnyskiego – 8, grójeckiego – 4, kozienickiego – 3, przysuskiego – 8, radomskiego – 9, szydłowieckiego – 2, lipskiego – 4, zwoleńskiego – 4, garwolińskiego – 8, łosickiego – 8, siedleckiego – 9 oraz sokołowskiego – 9. Na realizację programu Samorząd Województwa Mazowieckiego przeznaczy w bieżącym roku ok. 1,6 mln zł.

Plan „Praca i Środowisko” realizowany jest od 2005 roku w ramach współpracy pomiędzy Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego, Wojewódzkim Urzędem Pracy, Wojewódzkim Zarządem Melioracji Urządzeń Wodnych oraz starostwami powiatowymi województwa mazowieckiego. Inicjatywa skierowana jest do osób długotrwale bezrobotnych, które ze względu na niski poziom wykształcenia czy też brak kwalifikacji zawodowych mają problemy ze znalezieniem zatrudnienia. W ramach planu wykonywane są prace interwencyjne polegające m.in. na konserwacji rzek i kanałów, wykaszaniu porostów ze skarp i dna, odmulaniu oraz naprawie budowli wodnych. Przedsięwzięcie służy zmniejszaniu bezrobocia oraz ochronie środowiska naturalnego poprzez poprawę funkcjonowania istniejących urządzeń melioracyjnych, jak również stanu wód służących rolnictwu.

Do tej pory, realizowany na Mazowszu, Plan „Praca i Środowisko” objął 35 powiatów. Zweryfikowano pozytywnie i podpisano ogółem ponad 2 830 umów o pracę i wykonano prace konserwacyjne na rzekach i kanałach o łącznej długości 8 361 km. Dotychczas samorząd województwa mazowieckiego przeznaczył na ten cel kilkanaście milionów złotych.

Liczba wyświetleń: 1234

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.