Z regionu

OPEN DAYS na Mazowszu

2010.10.15 15:45 , aktualizacja: 2012.03.01 11:56

Autor: Biuro Prasowe MJWPU, Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

foto: arch. MJWPU

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych zorganizowała konferencję poświęconą innowacyjności i kreatywności w projektach realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. Impreza nawiązywała do corocznych Dni Otwartych w Brukseli.

 

Europejski Tydzień Miast i Regionów OPEN DAYS to największa cykliczna impreza promocyjna organizowana przez Komitet Regionów Unii Europejskiej i Dyrekcję Generalną ds. Polityki Regionalnej Komisji Europejskiej. W ślad za tym wydarzeniem Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych już po raz trzeci zorganizowała konferencję nawiązującą do tego wydarzenia. Spotkanie było poświęcone innowacyjności i kreatywności w projektach realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. Była to doskonała okazja do dyskusji na temat realizowanych projektów. MJWPU ogłasza już ostatnie konkursy, a środki unijne na lata 2007-2013 zostały już zaangażowane w 95%. Można więc powiedzieć, że jest to już ostatni dzwonek dla wszystkich tych, którzy chcieliby jeszcze w tej perspektywie skorzystać z dofinansowania.

 

Podczas czterodniowej imprezy z okazji Open Days pod hasłem „Europa 2020: konkurencyjność, współpraca i spójność dla wszystkich regionów”, w seminariach wzięło udział około 6000 przedstawicieli szczebla regionalnego i lokalnego, w tym reprezentacja z Mazowsza. Członkowie organizacji publicznych, środowisk akademickich i biznesowych mieli okazję do wymiany poglądów na temat kształtów przyszłej polityki spójności. Wydarzenie to miało ogromne znaczenie szczególnie, że obecnie trwają dyskusje nad przyszłym budżetem UE, co dla Polski i Mazowsza jest niezwykle istotne. Obecnie Polska jest największym beneficjentem pomocy unijnej. RPO WM z kolei największym programem regionalnym w skali kraju i regionu Europy Wschodniej, którego celem jest poprawa konkurencyjności regionu i zwiększanie spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej województwa.

 

Podczas spotkania odbyły się II panele konferencyjne. W pierwszej części dyskutowano nt. innowacyjnych technologii i rozwiązań w projektach realizowanych w ramach RPO WM, jak również próbowano odpowiedzieć na pytanie jak reforma nauki i szkolnictwa wyższego zbliży środowisko akademickie do regionu. Drugi panel dotyczył  innowacyjności w projektach MŚP, innowacyjnych rozwiązań w medycynie, kreatywnego wykorzystania środków europejskich, infrastruktury teleinformatycznej, budowy społeczeństwa informacyjnego.

 

Konferencja współfinansowana była przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Fuduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

Liczba wyświetleń: 711

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.