Gospodarowanie nieruchomościami (ogłoszenia, przetargi)

Wykaz lokali do użyczenia w Ząbkach

2018.08.24 05:00

Autor: Marek Wideryński (MZN), Wprowadzenie: Monika Gontarczyk

Zarząd Wojeództwa Mazowieckiego podaje do publicznej wiadomości wykaz lokali mieszkalnych i niemieszkalnych przeznaczonych do użyczenia, znajdujących się w budynku mieszkalnym położonym w Ząbkach przy ul. Rychlińskiego 1B

 

  1. Lokal mieszkalny nr 3 o powierzchni użytkowej 79,60 m2, wraz z pomieszczeniem przynależnym (komórką lokatorską nr 3), o powierzchni 6,00 m2.

  2. Lokal mieszkalny nr 4 o powierzchni użytkowej 105,50 m2, wraz z pomieszczeniem przynależnym (komórką lokatorską nr 4), o powierzchni 5,50 m2.

  3. Lokal mieszkalny nr 8 o powierzchni użytkowej 21,70 m2 wraz z pomieszczeniem przynależnym (komórką lokatorską nr 8), o powierzchni 6,80 m2 oraz udziałem w wysokości 1/2 części w lokalu niemieszkalnym nr 5 (toalecie), o powierzchni użytkowej 7,60 m2, dla którego Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr WA1W/00123457/8.

  4. Lokal mieszkalny nr 19 o powierzchni użytkowej 17,40 m2, wraz z udziałem w wysokości 1/8 części w lokalu niemieszkalnym nr 13 (toalecie), o powierzchni użytkowej 8,70 m2, dla którego Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr WA1W/00123459/2.

  5. Lokal mieszkalny nr 20 o powierzchni użytkowej 16,20 m2 wraz z udziałem w wysokości 1/8 części w lokalu niemieszkalnym nr 13 (toalecie), o powierzchni użytkowej 8,70 m2, dla którego Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr WA1W/00123459/2.

  6. Lokale mieszkalne wraz z lokalami niemieszkalnymi, znajdują się w murowanym, czterokondygnacyjnym budynku mieszkalnym przy ul. Rychlińskiego 1B w Ząbkach, zlokalizowanym na działce ewidencyjnej nr 3/3w obrębie 01-0011, o powierzchni 0,1213 ha, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr WA1W/00120044/9,

  7. Na wskazanym terenie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu, zatwierdzony uchwałą nr L/453/2013 RADY MIASTA ZĄBKI z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ząbki – rejon Szpitala. W wymienionym planie budynek, w którym znajdują się lokale mieszkalne przeznaczone do użyczenia położony jest na obszarze oznaczonym symbolem UZK-1 – teren usług zdrowia i kultury.

  8. Nieruchomość na której znajduje się budynek mieszkalny wraz z lokalami, o których mowa w pkt. 1, posiada następujące przyłącza infrastruktury technicznej: sieć energetyczna, wodociągowa, kanalizacyjna, c.o. i gazowa.

  9. Nieruchomość zostanie użyczona na rzecz Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego Drewnica Sp. z o. o.

 

Liczba wyświetleń: 200

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.