Gospodarowanie nieruchomościami (ogłoszenia, przetargi)

Użyczenie nieruchomości w Pruszkowie

2018.09.26 05:15

Autor: Agnieszka Fred (MZN), Wprowadzenie: Monika Gontarczyk

Informacja o przeznaczonej do użyczenia nieruchomości gruntowej położonej w Pruszkowie.

 

  1. Nieruchomość gruntowa położona w Pruszkowie, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 148 z obr. 25 o powierzchni 0,0785 ha, stanowiąca własność Województwa Mazowieckiego.

  2. Nieruchomość uregulowana w księdze wieczystej nr WA1P/00030890/1 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Pruszkowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych.

  3. Na wskazanym terenie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu, zatwierdzony uchwałą nr XLIX/545/2002 Rady Miejskiej w Pruszkowie z 19 września 2002 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegoobszaru „Wyględówek”. W wymienionym planie obszar działki nr 148 z obr. 25 położony jest na obszarze oznaczonym symbolem Z – teren zieleni.

  4. Wzdłuż zachodniej granicy działki ewidencyjnej nr 148 przechodzi sieć telekomunikacyjna.

  5. Nieruchomość zostanie użyczona na rzecz miasta Pruszków.

     

     

Liczba wyświetleń: 88

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.