Gospodarowanie nieruchomościami (ogłoszenia, przetargi)

Sprzedaż nieruchomości w Sokołowie Podlaskim

2018.10.03 05:55 , aktualizacja: 2018.10.01 11:10

Autor: Marek Popis (NI), Wprowadzenie: Monika Gontarczyk

Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w Sokołowie Podlaskim przy ulicy Krzywej 30.

 

 1. Oznaczenie nieruchomości: Zarząd Województwa Mazowieckiego, na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.) informuje, iż przeznaczył do sprzedaży nieruchomość zabudowaną położoną w Sokołowie Podlaskim przy ulicy Krzywej 30, oznaczoną jako działka ewidencyjna nr 255 o powierzchni 2323 m2 (obręb ewidencyjny: 0001 Sokołów Podlaski), dla której Sąd Rejonowy w Sokołowie Podlaskim, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SI1P/00037385/8.
 2. Opis nieruchomości: Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży zabudowana jest:
  1. dwukondygnacyjnym budynkiem biurowym, murowanym, o powierzchni zabudowy 73 m2;
  2. budynkiem o funkcji transportu i łączności, drewnianym, o powierzchni zabudowy 52 m2;
  3. budynkiem o funkcji transportu i łączności, murowanym, o powierzchni zabudowy 200 m2;
  4. budynkiem o funkcji innej niemieszkalnej (wiata), o powierzchni użytkowej 158 m2.
  5. Teren nieruchomości jest ogrodzony z dostępem do drogi publicznej – wjazd na posesję od ulicy Krzywej. Nieruchomość ma kształt zbliżony do trapezu, topografia terenu jest płaska. Teren w zasięgu uzbrojenia w media miejskie: energię elektryczną, wodociąg i kanalizację.
 3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania: Dla terenu, na którym znajduje się ww. nieruchomość nie został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Sokołów Podlaski, przyjętego uchwałą nr XIV/68/99 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z 29 lipca 1999 r., przedmiotowa nieruchomość położona jest w strefie strukturalnej Nr II (mieszkaniowo-usługowej). Funkcje podstawowe: administracja, usługi, mieszkalnictwo. Funkcja uzupełniająca – nieuciążliwa działalność gospodarcza. Funkcja wykluczona – przemysł. Zgodnie z rejestrem gruntów, ww. działka określona jest jako „inne tereny zabudowane – Bi”.
 4. Cena nieruchomości: Cena sprzedaży przedmiotowej nieruchomości wynosi 744.229,00 zł i zwolniona jest z podatku VAT, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 z późn. zm.).
 5. Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości: Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości mogą, na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, składać do Zarządu Województwa Mazowieckiego (ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa) wnioski o nabycie nieruchomości, w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu, tj. od 3 października 2018 r.

Liczba wyświetleń: 243

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.