Gospodarowanie nieruchomościami (ogłoszenia, przetargi)

Sprzedaż lokalu mieszkalnego w Pruszkowie

2018.10.26 09:25

Autor: Dorota Więckowska (NI), Wprowadzenie: Monika Gontarczyk

Zarząd Województwa Mazowieckiego podaje do publicznej wiadomości informację o lokalu mieszkalnym przeznaczonym do sprzedaży.

 

  1. Do sprzedaży przeznaczony jest lokal mieszkalny nr 12, w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul.Sadowej 13 w Pruszkowie, składający się z 2 pokoi, kuchni, łazienki z wc i przedpokoju o łącznej powierzchni użytkowej 44,40 m2 wraz z udziałem w wysokości 4440/327390 we własności części wspólnych budynku i prawie własności działki gruntu nr 199/4 o powierzchni 0,8880 ha, dla której Sąd Rejonowy w Pruszkowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr WA1P/00088043/0 .

  2. Lokal mieszkalny nr 12 stanowi odrębną nieruchomość, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr WA1P/00094191/7.

  3. Cena lokalu mieszkalnego nr 12 wynosi 180.000,00 zł. Sprzedaż jest zwolniona z podatku VAT.

  4. Działka nr 199/4 znajduje się na terenie oznaczonym symbolem 1MW – zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego części osiedla Malichy i terenu Szpitala Tworkowskiego w Pruszkowie, uchwalonym uchwałą Nr XLV/424/2014 Rady Miejskiej w Pruszkowie z  29 maja 2014 r.

  5. Budynek przy ul. Sadowej 13, w którym mieści się lokal nr 12, położony jest na terenie zespołu urbanistyczno-architektonicznego szpitala przy ul. Partyzantów 2/4 w Pruszkowie, objętego ochroną konserwatorską na mocy wpisu do rejestru zabytków, pod numerem rejestru A-1281. Obiekt nie jest objęty indywidualną ochroną konserwatorską.

  6. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121, z późn. zm.), mogą składać w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu tj. od dnia 26.10.2018 r. wnioski do Zarządu Województwa Mazowieckiego, Warszawa ul. Jagiellońska 26 (sekretariat Marszałka Województwa Mazowieckiego – pokój nr 403)

Liczba wyświetleń: 378

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.