Gospodarowanie nieruchomościami (ogłoszenia, przetargi)

Do oddania w użytkowanie części nieruchomości w Dziekanowie Leśnym

2018.11.05 10:30

Autor: Robert Nowaczyński (NI), Wprowadzenie: Monika Gontarczyk

Zarząd Województwa Mazowieckiego na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości informację o przeznaczeniu do oddania w użytkowanie części nieruchomości położonej w Dziekanowie Leśnym.

 

 1. Przeznacza się do oddania w użytkowanie część nieruchomości położonej w Dziekanowie Leśnym, oznaczonej w ewidencji gruntów w obrębie ewidencyjnym 0004, Dziekanów Leśny, jako działki ewidencyjne nr 2/262, 2/263, 12/268, 13/273 oraz 13/274 o łącznej powierzchni 7,5061 ha, uregulowanej w księdze wieczystej nr WA4M/00456406/2, prowadzonej przez Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie, X Wydział Ksiąg Wieczystych.

 2. Działki ewidencyjne nr 2/263 oraz 13/274 zabudowane są budynkami należącymi do kompleksu Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym, położonymi przy ul. Marii Konopnickiej nr 65 w Dziekanowie Leśnym. Na działce gruntu o numerze ewidencyjnym 2/262 znajdują się studnie. Działki gruntu o numerach ewidencyjnych 12/268 i 13/273 są niezabudowane i stanowią drogi wewnętrzne.

 3. Dla terenu obejmującego nieruchomość obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zatwierdzony uchwałą nr XXI/247/2016 Rady Miejskiej w Łomiankach z 1 grudnia 2016 r., zgodnie z którym:

  1. działka gruntu o numerze ewidencyjnym 2/262 znajduje się na terenie oznaczonym symbolem planistycznym W – teren infrastruktury technicznej wodociągowej,

  2. działka gruntu o numerze ewidencyjnym 2/263 znajduje się na terenie oznaczonym symbolem planistycznym UZ1 (tereny zabudowy usług opieki zdrowotnej i pomocy społecznej), E1, E2, E3 (tereny infrastruktury technicznej elektroenergetycznej) i G (teren infrastruktury technicznej gazowej),

  3. działki gruntu o numerach ewidencyjnych 12/268 i 13/273 znajdują się na terenie oznaczonym symbolem planistycznym UZ1 (tereny zabudowy usług opieki zdrowotnej i pomocy społecznej),

  4. działka gruntu o numerze ewidencyjnym 13/274 znajduje się na terenie oznaczonym symbolem planistycznym UZ2 (tereny zabudowy usług opieki zdrowotnej i pomocy społecznej).

 4. Użytkowanie zostanie ustanowione nieodpłatnie.

Liczba wyświetleń: 226

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.