Gospodarowanie nieruchomościami (ogłoszenia, przetargi)

Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży nieruchomości w Konstancinie-Jeziornie

2018.11.21 05:45

Autor: Dawid Jaworski (NI), Wprowadzenie: Monika Gontarczyk

Zarząd Województwa Mazowieckiego, na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.) informuje, że przeznaczył do sprzedaży nieruchomość zabudowaną położoną w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Wierzejewskiego 12.

 

Nieruchomość jest oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka ewidencyjna numer 33/27 z obrębu 03-10, o powierzchni 0,6054 ha, dla której Sąd Rejonowy w Piasecznie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1I/00010000/3.

 

Znajdujący się na działce nr 33/27 budynek willi „Piaski” objęty jest wpisem do rejestru zabytków nieruchomych województwa mazowieckiego, pod nr A-1272.

 

Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi.

 

Zgodnie z uchwałą nr 95/VI/11/2011 Rady Miejskiej Konstancina-Jeziorny z 14 czerwca 2011 r., w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego strefy „A” uzdrowiska i terenów przyległych – I etap, zmienioną uchwałą nr 404/VI/33/2013 Rady Miejskiej Konstancina-Jeziorny z 15 maja 2013 r. oraz uchwałą nr 453/VII/27/2017 Rady Miejskiej Konstancina-Jeziorny z 8 lutego 2017 r., nieruchomość znajduje się na terenie przeznaczonym pod zabudowę usług zdrowia i opieki zdrowotnej, zabudowę usługową i zabudowę pensjonatową.

 

Cena nieruchomości wynosi 2 600 000,00 zł. Sprzedaż zwolniona jest z podatku VAT.

W związku z wpisaniem nieruchomości do rejestru zabytków, cena nieruchomości zostanie obniżona o 5 %.

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości mogą, na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, mogą składać do Zarządu Województwa Mazowieckiego (ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa) wnioski o nabycie nieruchomości, w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu, tj. od dnia 21 listopada 2018 r.

Liczba wyświetleń: 377

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.