Gospodarowanie nieruchomościami (ogłoszenia, przetargi)

Do wynajęcia część nieruchomości, przy ul. Schillera 10 w Warszawie

2019.02.06 11:40 , aktualizacja: 2019.02.06 15:19

Autor: Henryk Cichecki (MZN), Wprowadzenie: Monika Gontarczyk

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 130/21/19  przeznaczył do wynajmu część nieruchomości zabudowanej położonej w Warszawie, przy ul. Schillera 10.

 

 1. Nieruchomość zabudowana, położona w Warszawie przy ul. Schillera 10, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka ewidencyjna nr 21 w obrębie 5-02-10, o powierzchni 692 m2, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr WA4M/00345317/0.

 2. Nieruchomość zabudowana jest budynkiem dwukondygnacyjnym, podpiwniczonym, o łącznej powierzchni użytkowej 699,70 m2. Nieruchomość posiadaja następujące przyłącza infrastruktury technicznej: sieć cieplna, sieć wodno-kanalizacyjna, sieć energetyczna.

 3. Na wskazanym terenie nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu. Nieruchomość objęta jest Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego m.st. Warszawy, które zostało uchwalone przez Radę m.st. Warszawy Uchwałą nr LXXXII/2746/2006 z 10 października 2006 r., zmienione uchwałą nr L/1521/2009 z 26 lutego 2009 r., uzupełnioną uchwałą nr LIV/1631/2009 z 28 kwietnia 2009 r., ponownie zmienione uchwałą nr XCII/2689/2010 z 7 października 2010 r., uchwałą nr LXI/1669/2013 z 11 lipca 2013 r., uchwałą nr XCII/2346/2014 z 16 października 2014 r. oraz uchwałą nr LXII/1667/2018 z 1 marca 2018 r.

  25 maja 2018 roku Rada m.st. Warszawy podjęła uchwałę nr LXVIII/1856/2018 w sprawie sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego okolic Ogrodu Krasińskich.

 4. Wysokość opłaty z tytułu dzierżawy wynosi 27,54 zł/m² netto. Ponadto, dzierżawca zobowiązany będzie do ponoszenia wszelkich opłat eksploatacyjnych oraz podatku od nieruchomości.

 5. Stawka czynszu będzie podlegała zmianie, poczynając od stycznia każdego roku, stosownie do wzrostu średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług ogółem ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

 6. Termin wnoszenia opłat z tytułu dzierżawy nieruchomości ustala się na płatny z góry do 15 każdego miesiąca.

 7. Nieruchomość aktualnie użytkowana jest przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie.

   

 

Liczba wyświetleń: 170

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.