Gospodarowanie nieruchomościami (ogłoszenia, przetargi)

Do wynajęcia powierzchnia użytkowa w Komorowie

2019.02.14 05:50 , aktualizacja: 2019.02.14 10:05

Autor: Marek Wideryński (MZN), Wprowadzenie: Monika Gontarczyk

Zarząd Województwa Mazowieckiego podaje do publicznej wiadomości informację o powierzchni użytkowej przeznaczonej do wynajęcia.

 

  1. Przeznaczona do wynajęcia powierzchnia 50 m2 znajduje się na dachu budynku „Sanatorium”, zlokalizowanym na terenie nieruchomości położonej w Komorowie przy ul. Sanatoryjnej 1, oznaczonej w ewidencji gruntów w obrębie ewidencyjnym Komorów Wieś jako działka ewidencyjna nr 1/3, o powierzchni 138 500 m2, uregulowanej w księdze wieczystej KW Nr WA1P/00035187/5 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Pruszkowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych. Na powierzchni dachu przeznaczonej do wynajęcia umiejscowiona jest instalacja telefonii komórkowej firmy Polkomtel Infrastruktura Sp. z o. o.

  2. Na wskazanym terenie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzony Uchwałą Nr XVI/108/2004 Rady Gminy Michałowice z 26.02.2004 r. w sprawie . Nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem d1.10. US/UZ/UO/ZL/ZP – teren usług sportu i rekreacji z zielenią urządzoną, usług zdrowia, usług oświaty, zieleni leśnej, zieleni parkowej.

  3. Wysokość opłaty z tytułu najmu wynosi 5100 zł netto/całość powierzchni + podatek VAT. Ponadto najemca zobowiązany będzie do ponoszenia wszelkich opłat eksploatacyjnych (tj. kosztu energii wg wskazań podlicznika).

  4. Stawka czynszu będzie podlegała zmianie, poczynając od stycznia każdego roku, stosownie do wzrostu średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług ogółem ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

  5. Termin wnoszenia opłat z tytułu czynszu najmu za każdy kolejny kwartał ustala się na płatny z góry, w terminie 21 dni od dnia otrzymania faktury VAT wystawionej przez Wynajmującego.

     

Liczba wyświetleń: 140

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.