Gospodarowanie nieruchomościami (ogłoszenia, przetargi)

Informacja o przeznaczeniu do wynajmu nieruchomości przy ul. Rzymowskiego 36 w Warszawie

2019.07.10 13:35 , aktualizacja: 2019.07.17 11:39

Autor: Tadeusz Cichecki (MZN), Wprowadzenie: Monika Gontarczyk

Nieruchomość zabudowana, położona w Warszawie przy ul. Rzymowskiego 36

 

  1. Nieruchomość położona w Warszawie, przy ul. Rzymowskiego 36 w Warszawie składa się z działki gruntu, o powierzchni 2.704 m², oznaczonej numerem ewidencyjnym 1/2, w obrębie 146505_8.0411, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa, VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Kw Nr WA2M/00488652/0.
  2. Działka jest zabudowana budynkiem trójczłonowym, o mieszanej liczbie kondygnacji (od dwóch do czterech) oraz częściowo podpiwniczonym, o obrysie zabudowy 647,77 m² i łącznej powierzchni użytkowej 1.505,78 m².
  3. Do 31 maja 2019 roku nieruchomość posiadała jednego użytkownika, tj. Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie, zaś, od 01 czerwca 2019 r. administratorem nieruchomości jest Mazowiecki Zarząd Nieruchomości w Warszawie.
  4.  Na wskazanym terenie obowiązuje miejscowy  zagospodarowania przestrzennego Terenu, zatwierdzony Uchwałą Nr LVI/1705/2009 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z 18 czerwca 2009 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Służewca Wschodniego.
  5. W dniu 20 sierpnia 2018 roku Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów zawarł z Firmą STROER POLSKA Sp. z o.o. umowę dzierżawy części nieruchomości nr 45/OEIiZK/08/2018/RZ, na prowadzenie działalności gospodarczej w formie siedmiu sztuk nośników reklamowych. Umowa ulega rozwiązaniu z dniem 30 czerwca 2019 roku.
  6. W dniu 14 czerwca Firma STROER POLSKA Sp. z o.o. zwróciła się do Mazowieckiego Zarządu Nieruchomości z prośbą o kontynuację współpracy z Województwem Mazowieckim w zakresie opisanym powyższą umową dzierżawy na okres do trzech lat na warunkach określonych w umowie dzierżawy z Ośrodkiem Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów.

Liczba wyświetleń: 213

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.