Gospodarowanie nieruchomościami (ogłoszenia, przetargi)

Wykaz lokali mieszkalnych do sprzedania w Konstancinie-Jeziornie

2019.08.09 05:25

Autor: Agnieszka Fred (MZN), Wprowadzenie: Monika Gontarczyk

Zarząd Województwa Mazowieckiego podaje do publicznej wiadomości wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Konstancinie-Jeziornie, przy ul. Chopina 16.

 

  1. Nieruchomość, na której znajduje się budynek mieszkalny wraz z lokalami przeznaczonymi do sprzedaży, położona jest w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Chopina 16, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 16/5 z obr. 0304 o powierzchni 0,1202 ha. Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta KW nr WA1I/00019841/3 w Sądzie Rejonowym w Piasecznie IV Wydział Ksiąg Wieczystych.
  2. Nieruchomość posiada następujące przyłącza infrastruktury technicznej: wodociągową, kanalizacyjną, energetyczną, gazową, centralnego ogrzewania.
  3. Zgodnie z Uchwałą nr 110/IV/8/2003 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z 22 września 2003r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Cegielni Chylickiej przedmiotowa nieruchomość znajduje się na terenie oznaczonym symbolem UZ – usługi zdrowia.
  4. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.) mogą składać w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu wnioski do Mazowieckiego Zarządu Nieruchomości w Warszawie, 00-024 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 28 (sekretariat – pokój nr 204).
  5. Lokale mieszkalne przeznaczone do sprzedaży obciążone są umowami najmu zawartymi na czas nieokreślony.

 

Lokale przeznaczone do sprzedaży:

 

Lp.

Nr lokalu

Pow. użytkowa lokalu w m2

Pow. piwnicy w m2

Opis

Cena w zł (zgodnie
z operatem szacunkowym)

1.

4

44,6

1,4

Lokal mieszkalny wraz z udziałem 4600/88910 w częściach wspólnych budynku i działce gruntu

181.426

2.

7

44,8

1,6

Lokal mieszkalny wraz z udziałem 4640/88910 w częściach wspólnych budynku i działce gruntu

188.373

3.

10

44,7

1,4

Lokal mieszkalny wraz z udziałem 4610/88910 w częściach wspólnych budynku i działce gruntu

187.824

4.

13

36,9

1,4

Lokal mieszkalny wraz z udziałem 3830/88910 w częściach wspólnych budynku i działce gruntu

150.245

5.

15

44,3

1,4

Lokal mieszkalny wraz z udziałem 4570/88910 w częściach wspólnych budynku i działce gruntu

186.143

6.

18

43,9

1,5

Lokal mieszkalny wraz z udziałem 4540/88910 w częściach wspólnych budynku i działce gruntu

178.662

Liczba wyświetleń: 558

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.