Gospodarowanie nieruchomościami (ogłoszenia, przetargi)

Sprzedaż nieruchomości w Aleksandrówce (gm.Kozienice)

2019.09.13 08:30 , aktualizacja: 2019.09.19 14:40

Autor: Krzysztof Miernowski (NI), Wprowadzenie: Monika Gontarczyk

Zarząd Województwa Mazowieckiego na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości informację o przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaży.

 

Przeznacza się do sprzedaży nieruchomość zabudowaną, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka ewidencyjna 226/1 z obrębu 0001-Aleksandrówka o powierzchni 0.1361 ha, położoną przy ul. Serdecznej w Aleksandrówce gm. Kozienice, dla której Sąd Rejonowy w Kozienicach V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr RA1K/00052383/5.

 

Nieruchomość ma kształt zbliżony do prostokąta, jest płaska, zabudowana jest jednokondygnacyjnym budynkiem murowanym o funkcji magazynowej, o pow. użytkowej
73 m.

 

Dla terenu obejmującego sprzedawaną nieruchomość obowiązuje miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzony Uchwałą nr VII/28/2011 Rady Miasta Kozienice z 3 lutego 2011 r., działka zlokalizowana jest na terenie oznaczonym symbolem 54U/UP – tereny usług ,produkcji, składów, magazynów i hurtowni.

 

Cena nieruchomości wynosi 120 000 zł. brutto.

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu działki ewidencyjnej na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.), mogą składać do Zarządu Województwa Mazowieckiego (03-719 Warszawa, ul. Jagiellońska 26) wnioski o nabycie, w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu, tj. od 13 września 2019 r.               

     

Liczba wyświetleń: 255

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.