Gospodarowanie nieruchomościami (ogłoszenia, przetargi)

Do wynajęcia nieruchomość przy ul. Brzeskiej w Warszawie

2019.12.05 05:50 , aktualizacja: 2019.12.05 07:53

Autor: Agnieszka Fred (MZN), Wprowadzenie: Monika Gontarczyk

 Informacja o nieruchomości przeznaczonej do wynajęcia w Warszawie, przy ul. Brzeskiej.

 1. Nieruchomość zabudowana, położona w Warszawie przy ul. Brzeskiej 12, oznaczona w ewidencji gruntów w obrębie 4-14-07, jako działki ewidencyjne nr 7/1 i 7/2.
 2. Pomieszczenia przeznaczone do najmu położone są w piwnicy i na parterze budynku C, o powierzchni kolejno 48,90 m2 i 129,30 m2.
 3. Nieruchomość zlokalizowana jest w granicach obszaru wpisanego do rejestru zabytków jako układ urbanistyczny ulicy Brzeskiej pod Nr A – 864 decyzją z dnia 25 maja 2009r.
 4. Budynek wyposażony w instalację wod.-kan., energii elektrycznej, centralnego ogrzewania i odgromową.
 5. Na wskazanym terenie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu, zatwierdzony Uchwałą Nr XCIII/2736/2010 z 21.10.2010r. Rady Miasta Stołecznego Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 214, z 22.12.2010r.) W wymienionym planie teren ul. Brzeskiej położony jest na obszarze przeznaczonym pod usługi zdrowia, oświaty i kultury, zabudowę mieszkaniową, oznaczony symbolami „e4.1 U-Z/K/O/, e4.3 U-Z/MW”.
 6. Termin wnoszenia opłat z tytułu najmu nieruchomości ustala się na płatny z góry do 15 każdego miesiąca.
 7. Wysokość opłaty z tytułu najmu wynosić będzie:
  1. 33,65 zł/m2/m-c netto – pomieszczenia na parterze,
  2. 8,13 zł/m2/m-c netto – pomieszczenia w piwnicy.
 1. Stawka czynszu będzie podlegała zmianie, poczynając od stycznia każdego roku, stosownie do wzrostu średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług ogółem ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
 2. Pomieszczenia określone w ust. 2 wynajęte zostaną na rzecz dotychczasowego użytkownika.

Liczba wyświetleń: 236

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.