Gospodarowanie nieruchomościami (ogłoszenia, przetargi)

Do wynajęcia garaże w Gostyninie

2020.01.21 06:35

Autor: Magdalena Szatkowska (MZN), Wprowadzenie: Monika Gontarczyk

Informacja o nieruchomości położonej w Gostyninie, przy ul. Ziejkowej 4A przeznaczonej do wynajęcia.

 

  1. Nieruchomość zabudowana, położona jest w Gostyninie przy ul. Ziejkowej 4A, oznaczona w ewidencji gruntów w obrębie 0001-GOSTYNIN, jako działka ewidencyjna nr 1200/13, dla której Sąd Rejonowy w Gostyninie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW PL1G/00018549/5.
  2. Powierzchnia przeznaczona do wynajmu to: 2 garaże o powierzchni użytkowej 15,60 m2 każdy, znajdujące się w parterowym budynku garażowym.
  3. Dla wskazanego terenu opracowano Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (Uchwała 241/XLVI/2006 Rady Miejskiej w Gostyninie z 28 września 2006 r.) nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym PU – tereny zabudowy produkcyjno-usługowej.
  4. Termin wnoszenia opłat z tytułu najmu nieruchomości ustala się na płatny z góry do 15 każdego miesiąca.
  5. Wysokość opłaty z tytułu najmu wynosić będzie dla powierzchni w budynku garażowym: 5,59 zł/m2 netto miesięcznie.
  6. Stawka czynszu będzie podlegała zmianie, poczynając od stycznia każdego roku, stosownie do wzrostu średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług ogółem ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Liczba wyświetleń: 112

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.