Gospodarowanie nieruchomościami (ogłoszenia, przetargi)

Do wynajęcia garaż w Garwolinie

2020.01.22 05:55

Autor: Magdalena Szatkowska (MZN), Wprowadzenie: Monika Gontarczyk

Informacja o nieruchomości położonej w Garwolinie przy ul.  Jana Pawła II 10 przeznaczonej do wynajęcia.

 

  1. Nieruchomość zabudowana położona jest w Garwolinie przy ul. Jana Pawła II 10, oznaczona w ewidencji gruntów w obrębie 0001 Miasto Garwolin jako działka ewidencyjna nr 1521, dla której Sąd Rejonowy w Garwolinie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW SI1G/00033344/2.
  2. Powierzchnia przeznaczona do wynajmu: garaż o powierzchni użytkowej 39,95 m2, znajdujący się w budynku gospodarczo-garażowym.
  3. Dla przedmiotowej nieruchomości obowiązuje Uchwała nr XXV/172/2000 Rady Miejskiej w Garwolinie z 24 listopada 2000r. w sprawie "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Garwolina zgodnie z którą przedmiotowa nieruchomość znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem M-U3 - tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej.
  4. Termin wnoszenia opłat z tytułu najmu nieruchomości ustala się na płatny z góry do 15 każdego miesiąca.
  5. Wysokość opłaty z tytułu najmu wynosić będzie dla powierzchni w budynku gospodarczo-garażowym: 4,47 zł/m2 netto miesięcznie.
  6. Stawka czynszu będzie podlegała zmianie, poczynając od stycznia każdego roku, stosownie do wzrostu średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług ogółem ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Liczba wyświetleń: 105

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.