Gospodarowanie nieruchomościami (ogłoszenia, przetargi)

Użyczenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w Bieżuniu

2020.01.29 06:05

Autor: Robert Nowaczyński (NI), Wprowadzenie: Monika Gontarczyk

Zarząd Wojewódzwa Mazowieckiego na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości informację o przeznaczeniu do oddania w użyczenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Bieżuniu.

 

  1. Przeznacza się do oddania w użyczenie prawo użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki ewidencyjne nr 470, 529 i 471/1 o łącznej powierzchni 12,4619 ha, położonej w Bieżuniu, obręb 0001 Bieżuń, dla której Sąd Rejonowy w Mławie VII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Żurominie prowadzi księgę wieczystą nr PL2M/00001102/1.
  2. Na działce oznaczonej w ewidencji gruntów pod nr 471/1 znajduje się zespół pałacowy w skład którego wchodzi pałac, oficyna I i oficyna II. Działki ewidencyjne nr 470 i 529 są niezabudowane.
  3. Orzeczeniem Prezydium Warszawskiej Wojewódzkiej Rady Narodowej – Konserwatora Zabytków z dnia 5 maja 1960 r., dawny zespół pałacowy i założenie obronne w Bieżuniu znajdujące się na nieruchomości, o której mowa w pkt 1, wpisane zostały do rejestru zabytków.
  4. Dla terenu obejmującego nieruchomość obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zatwierdzony uchwałą nr IX/63/2019 Rady Miejskiej w Bieżuniu w dniu 28 maja 2019 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części obrębu geodezyjnego Bieżunia położonego na terenie gminy Bieżuń (ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Maz. z 13 czerwca 2019 r. poz. 7407) oraz Rozstrzygnięciem Nadzorczym Wojewody Mazowieckiego Nr WNP-I.4131.115.2019.MO z dnia 25 czerwca 2019 r. (ogłoszonym w Dz. Urz. Woj. Maz. z dnia 1 lipca 2019 r. poz. 8131), zgodnie z którym:
    1. działka nr ewidencyjny 471/1 obręb geodezyjny 0001 Bieżuń położona jest częściowo na terenach oznaczonych symbolem 1ZP, 2ZP, 3ZP – tereny zieleni urządzonej, częściowo na terenach oznaczonych symbolem 6ZL – tereny lasów, częściowo na terenach oznaczonych symbolem 1US – tereny usług sportu i rekreacji, częściowo na terenach oznaczonych symbolem 19R – tereny rolnicze oraz częściowo na terenach oznaczonych symbolem 1MNU – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub usługowej;
    2. działka nr ewidencyjny 470 obręb geodezyjny 0001 Bieżuń położona jest częściowo na terenach oznaczonych symbolem 6ZL – tereny lasów oraz częściowo na terenach oznaczonych symbolem 14R – tereny rolnicze;
    3. działka nr ewidencyjny 529 obręb geodezyjny 0001 Bieżuń położona jest na terenie oznaczonym symbolem 7ZL – tereny lasów.

Liczba wyświetleń: 151

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.