Gospodarowanie nieruchomościami (ogłoszenia, przetargi)

Nieruchomość w Ostrołęce przeznaczona do użyczenia

2020.01.28 13:15

Autor: Dawid Jaworski (NI), Wprowadzenie: Monika Gontarczyk

Zarząd Województwa Mazowieckiego, na podstawie art. 35 ust 1 i 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65) informuje, że przeznaczył do oddania w użyczenie nieruchomość zabudowaną położoną w Ostrołęce, oznaczoną jako działka ewidencyjna nr 10319/12 obręb 0001-1 o pow. 6,8892 ha, dla której Sąd Rejonowy w Ostrołęce VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OS1O/00069864/6.

 

Nieruchomość stanowią fortyfikacje ziemne zabudowane pomnikiem – mauzoleum poległych w bitwie pod Ostrołęką 26 maja 1831 r., krzyżem i tablicą pamiątkową z okazji 150-lecia bitwy pod Ostrołęką oraz mostkami żelbetowymi z przepustami i drogą dojazdową z chodnikami.

 

Znajdujące się na nieruchomości obiekty:

  1. Fortyfikacje ziemne „Forty Bema” wraz z drogą rokadową fortu – do starego przyczółka mostowego,
  2. Pomnik-Mauzoleum, znajdujący się na terenie „Fortów Bema” w Ostrołęce.

 

Decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z 23 lipca 1991 r. zostały wpisane do rejestru zabytków województwa ostrołęckiego pod nr rejestru 312/91 a następnie na podstawie zawiadomienia Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Warszawie z 29 grudnia 2005 r. wpis został przeniesiony do księgi rejestru zabytków nieruchomych województwa mazowieckiego pod numer A-602.

 

Na nieruchomości ustanowione zostały służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja S.A w Lublinie.

 

Nieruchomość położona jest na terenie, dla którego został sporządzony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części miasta Ostrołęki – rejon „Bemowo”, uchwalony uchwałą nr 296/XXVII/2004 Rady Miejskiej w Ostrołęce z 5 listopada 2004 r. Działka ewidencyjna nr 10319/12 położona jest na obszarze przeznaczonym pod tereny: usług kultury (symbol w planie:1 UK), usług sportu i rekreacji (symbol w planie: 2 US), obsługi komunikacji, zieleń urządzoną, usługi i handel (symbol w planie: 1KS/ZP/UH i 2 KS/ZP/UH)

Liczba wyświetleń: 128

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.