Gospodarowanie nieruchomościami (ogłoszenia, przetargi)

Informacja o lokalach przeznaczonych do sprzedaży w Konstancinie-Jeziornie

2020.02.12 06:15 , aktualizacja: 2020.02.20 12:41

Autor: Robert Nowaczyński (NI), Wprowadzenie: Monika Gontarczyk

Zarząd Województwa Mazowieckiego na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65) podaje do publicznej wiadomości informację o lokalach przeznaczonych do sprzedaży.

 1. Do sprzedaży przeznaczone zostają następujące lokale:
  1.  Opcja nr 1:
   1. lokal mieszkalny nr 11 o powierzchni użytkowej 11,58 m2 wraz z pomieszczeniem przynależnym w piwnicy – komórką lokatorską nr 11 o powierzchni użytkowej 2,03 m2 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Kraszewskiego 7a w Konstancinie-Jeziornie, wraz z udziałem w wysokości 1361/86263 w części wspólnej budynku i działce gruntu nr 33/23 o powierzchni 0,1416 ha, dla której Sąd Rejonowy w Piasecznie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1I/00011742/3;
   2. udział w wysokości 1/6 w nieruchomości stanowiącej lokal niemieszkalny nr 35 – łazienka o powierzchni użytkowej 6,26 m2 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Kraszewskiego 7a w Konstancinie-Jeziornie, z którym związany jest udział w wysokości 626/86263 w części wspólnej budynku i działce gruntu nr 33/23 o powierzchni 0,1416 ha, dla której Sąd Rejonowy w Piasecznie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1I/00011743/0;
   3. udział w wysokości 1/6 w nieruchomości stanowiącej lokal niemieszkalny nr 36 – kuchnia o powierzchni użytkowej 8,00 m2 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Kraszewskiego 7a w Konstancinie-Jeziornie, z którym związany jest udział w wysokości 800/86263 w części wspólnej budynku i działce gruntu nr 33/23 o powierzchni 0,1416 ha, dla której Sąd Rejonowy w Piasecznie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1I/00011744/7.
  2. Opcja nr 2:
   1. lokal mieszkalny nr 15 o powierzchni użytkowej 10,86 m2 wraz z pomieszczeniem przynależnym w piwnicy – komórką lokatorską nr 15 o powierzchni użytkowej 2,03 m2 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Kraszewskiego 7a w Konstancinie-Jeziornie, wraz z udziałem w wysokości 1289/86263 w części wspólnej budynku i działce gruntu nr 33/23 o powierzchni 0,1416 ha, dla której Sąd Rejonowy w Piasecznie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1I/00011742/3;
   2. udział w wysokości 1/6 w nieruchomości stanowiącej lokal niemieszkalny nr 35 – łazienka o powierzchni użytkowej 6,26 m2 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Kraszewskiego 7a w Konstancinie-Jeziornie, z którym związany jest udział w wysokości 626/86263 w części wspólnej budynku i działce gruntu nr 33/23 o powierzchni 0,1416 ha, dla której Sąd Rejonowy w Piasecznie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1I/00011743/0;
   3. udział w wysokości 1/6 w nieruchomości stanowiącej lokal niemieszkalny nr 36 – kuchnia o powierzchni użytkowej 8,00 m2 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Kraszewskiego 7a w Konstancinie-Jeziornie, z którym związany jest udział w wysokości 800/86263 w części wspólnej budynku i działce gruntu nr 33/23 o powierzchni 0,1416 ha, dla której Sąd Rejonowy w Piasecznie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1I/00011744/7.
  3. Opcja nr 3:
   1. lokal mieszkalny nr 18 o powierzchni użytkowej 11,82 m2 wraz z pomieszczeniem przynależnym w piwnicy – komórką lokatorską nr 18 o powierzchni użytkowej 2,03 m2 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Kraszewskiego 7a w Konstancinie-Jeziornie, wraz z udziałem w wysokości 1385/86263 w części wspólnej budynku i działce gruntu nr 33/23 o powierzchni 0,1416 ha, dla której Sąd Rejonowy w Piasecznie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1I/00011742/3;
   2. udział w wysokości 1/6 w nieruchomości stanowiącej lokal niemieszkalny nr 35 – łazienka o powierzchni użytkowej 6,26 m2 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Kraszewskiego 7a w Konstancinie-Jeziornie, z którym związany jest udział w wysokości 626/86263 w części wspólnej budynku i działce gruntu nr 33/23 o powierzchni 0,1416 ha, dla której Sąd Rejonowy w Piasecznie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1I/00011743/0;
   3. udział w wysokości 1/6 w nieruchomości stanowiącej lokal niemieszkalny nr 36 – kuchnia o powierzchni użytkowej 8,00 m2 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Kraszewskiego 7a w Konstancinie-Jeziornie, z którym związany jest udział w wysokości 800/86263 w części wspólnej budynku i działce gruntu nr 33/23 o powierzchni 0,1416 ha, dla której Sąd Rejonowy w Piasecznie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1I/00011744/7.
  4. Opcja nr 4:
   1. lokal mieszkalny nr 29 o powierzchni użytkowej 11,81 m2 wraz z pomieszczeniem przynależnym w piwnicy – komórką lokatorską nr 29 o powierzchni użytkowej 2,84 m2 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Kraszewskiego 7b w Konstancinie-Jeziornie, wraz z udziałem w wysokości 1465/88041 w części wspólnej budynku i działce gruntu nr 76 o powierzchni 0,1653 ha, dla której Sąd Rejonowy w Piasecznie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1I/00011724/1;
   2. udział w wysokości 1/8 w nieruchomości stanowiącej lokal niemieszkalny nr 34 – łazienka o powierzchni użytkowej 6,34 m2 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Kraszewskiego 7b w Konstancinie-Jeziornie, z którym związany jest udział w wysokości 634/88041 w części wspólnej budynku i działce gruntu nr 76 o powierzchni 0,1653 ha, dla której Sąd Rejonowy w Piasecznie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1I/00011729/6;
   3. udział w wysokości 1/8 w nieruchomości stanowiącej lokal niemieszkalny nr 35 – kuchnia o powierzchni użytkowej 7,81 m2 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Kraszewskiego 7b w Konstancinie-Jeziornie, z którym związany jest udział w wysokości 781/88041 w części wspólnej budynku i działce gruntu nr 76 o powierzchni 0,1653 ha, dla której Sąd Rejonowy w Piasecznie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1I/00011730/6.
 2. Ceny lokali mieszkalnych wraz z udziałami w nieruchomościach stanowiących lokale niemieszkalne, o których mowa w pkt 1, uwzględniają wartości rynkowe nieruchomości określone przez rzeczoznawcę majątkowego i wynoszą odpowiednio:
  1. dla lokali, o których mowa w pkt 1 ppkt 1 – 84 000 zł;
  2. dla lokali, o których mowa w pkt 1 ppkt 2 – 76 000 zł;
  3. dla lokali, o których mowa w pkt 1 ppkt 3 – 82 000 zł;
  4. dla lokali, o których mowa w pkt 1 ppkt 4 – 82 000 zł.

Sprzedaż lokali, o których mowa w pkt 1, zwolniona jest z podatku VAT.

 1. Dla terenu obejmującego sprzedawane nieruchomości obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przyjęty uchwałą nr 95/VI/11/2011 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorny z 14 czerwca 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego strefy „A” uzdrowiska i terenów przyległych – etap I (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 157, poz. 4980 ze zm.), który dla przedmiotowego obszaru wskazuje tereny zabudowy usługowej, pensjonatowej, mieszkaniowej jednorodzinnej (symbol w planie 15U/MNp/MN).
 2. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, mogą składać do Zarządu Województwa Mazowieckiego (03-719 Warszawa, ul. Jagiellońska 26) wnioski o nabycie, w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu, tj. od 12 lutego 2020 r.

Uchwała Zarządu Wojewódzwa Mazowieckiego nr 177/104/20 z 4 lutego br.

Liczba wyświetleń: 883

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.