Gospodarowanie nieruchomościami (ogłoszenia, przetargi)

Użyczenie nieruchomości w Warszawie

2020.02.24 05:50

Autor: Henryk Cichecki (MZN), Wprowadzenie: Monika Gontarczyk

Zarząd Województwa Mazowieckiego podaje do publicznej wiadomości informację o nieruchomości przeznaczonej do użyczenia położonej w Warszawie przy ul. Rzymowskiego 36.

  1. Nieruchomość położona w Warszawie, przy ul. Rzymowskiego 36 w Warszawie składa się z działki gruntu, o powierzchni 2.704 m. kw, oznaczonej numerem ewidencyjnym 1/2, w obrębie 146505_8.0411, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa, VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr WA2M/00488652/0.
  2. Działka jest zabudowana budynkiem trójczłonowym, o mieszanej liczbie kondygnacji (od dwóch do czterech) oraz częściowo podpiwniczonym, o obrysie zabudowy 647,77 m.kw i łącznej powierzchni użytkowej 1 505,78 m.kw.
  3. Do 31 maja 2019 r. nieruchomość posiadała jednego użytkownika, tj. Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie, zaś, od 01 czerwca 2019 r. administratorem nieruchomości jest Mazowiecki Zarząd Nieruchomości w Warszawie.
  4. Na wskazanym terenie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu, zatwierdzony uchwałą nr LVI/1705/2009 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z 18 czerwca 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Służewca Wschodniego. Zgodnie z ww. planem przedmiotowa nieruchomość znajduje się na terenie usług oświaty, oznaczonej na rysunku planu symbolem F100 U-O.
  5. Przedmiotowa nieruchomość zostanie użyczona na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

Liczba wyświetleń: 183

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.