Gospodarowanie nieruchomościami (ogłoszenia, przetargi)

Informacja o nieruchomości w Ząbkach przeznaczonej do wynajęcia

2020.02.24 11:35 , aktualizacja: 2020.02.24 11:48

Autor: Agnieszka Fred (MZN), Wprowadzenie: Monika Gontarczyk

Zarząd Województwa Mazowieckiego podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia.

 

Na podstawie art. 35 ust 1 i 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65) podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia, położonych w Ząbkach.

 

Lp.

Nr działki ewidencyjnej

Obręb

Powierzchnia działki przeznaczona do wynajęcia
w ha

Nr księgi wieczystej

Opis nieruchomości

1.

35/11

01-02

0,1885

WA1W/00087493/7

Nieruchomość gruntowa niezabudowana

2.

35/8

01-02

0,0810

WA1W/00087493/7

Nieruchomość gruntowa niezabudowana

3.

36/6

01-03

0,0664

WA1W/00087493/7

Nieruchomość gruntowa niezabudowana

 

  1. Zgodnie z Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym uchwałą nr 90/XVIII/03 Rady Miejskiej w Ząbkach z 19 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ząbki, działka nr 35/11 z obr. 01-02 znajduje się na terenie oznaczonym symbolem UO – określającym usługi oświaty – jako przeznaczenie podstawowe. Na terenie usług oświaty dopuszcza się lokalizację: usług nieuciążliwych, towarzyszącej zabudowy mieszkaniowej i zbiorowego zamieszkania, sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, dróg dojazdowych, parkingów i garaży niezbędnych do obsługi terenu. Działki nr 35/8 z obr. 01-02 i nr 36/6 z obr. 01-03 znajdują się na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonej na rysunku planu symbolem MN i MN1, jako przeznaczenie podstawowe. Na wskazanym terenie dopuszcza się lokalizację usług nieuciążliwych, sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, dróg dojazdowych, parkingów i garaży niezbędnych do obsługi terenu.
  2. Termin wnoszenia opłat z tytułu najmu nieruchomości ustala się na płatny z góry do 15 każdego miesiąca.
  3. Wysokość opłaty z tytułu najmu: 1,10 zł/m.kw miesięcznie.
  4. Planowany sposób zagospodarowania: najem na czas określony do 30.06.2020 r. na rzecz Wod-Kan-Bruk Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

 

Liczba wyświetleń: 149

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.