Gospodarowanie nieruchomościami (ogłoszenia, przetargi)

Do sprzedania lokale w Konstancinie-Jeziornie

2020.03.17 13:00

Autor: Agnieszka Fred (MZN), Wprowadzenie: Monika Gontarczyk

Zarząd Województwa Mazowieckiego na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65) podaje do publicznej wiadomości informację o lokalach przeznaczonych do sprzedaży położonych w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Kraszewskiego 7a.

 

  1. Lokal mieszkalny nr 16 o powierzchni użytkowej 21,97 m2 wraz z pomieszczeniem przynależnym w piwnicy nr 16 o powierzchni 2,03 m2 oraz z udziałem w wysokości 2400/86263 we współwłasności części wspólnych budynku i prawie własności działki gruntu nr 33/23 z obr. 03-10 o powierzchni 0,1416 ha, położonej przy ul. Kraszewskiego 7a w Konstancinie-Jeziornie. Lokal znajduje się na nieruchomości stanowiącej własność Województwa Mazowieckiego, dla której Sąd Rejonowy w Piasecznie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr WA1I/00011742/3;
  2. Udział w wysokości 1/6 w nieruchomości stanowiącej lokal niemieszkalny (łazienka), oznaczony nr 35, o powierzchni użytkowej 6,26 m2, z którym związany jest udział w wysokości 626/86263 we własności części wspólnych budynku i prawie własności działki gruntu nr 33/23 z obr. 03-10 o powierzchni 0,1416 ha, położonej przy ul. Kraszewskiego 7a w Konstancinie-Jeziornie. Lokal nr 35 stanowi wyodrębniony lokal niemieszkalny, dla którego Sąd Rejonowy w Piasecznie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr WA1I/00011743/0;
  3. Udział w wysokości 1/6 w nieruchomości stanowiącej lokal niemieszkalny (kuchnia), oznaczony nr 36, o powierzchni użytkowej 8,00 m2, z którym związany jest udział w wysokości 800/86263 we własności części wspólnych budynku i prawie własności działki gruntu nr 33/23 z obr. 03-10 o powierzchni 0,1416 ha, położonej przy ul. Kraszewskiego 7a w Konstancinie-Jeziornie. Lokal nr 36 stanowi wyodrębniony lokal niemieszkalny, dla którego Sąd Rejonowy w Piasecznie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr WA1I/00011744/7.
  4. Określona przez rzeczoznawcę majątkowego wartość rynkowa lokalu mieszkalnego nr 16 wraz z komórką lokatorską nr 16 oraz udziałem w częściach wspólnych budynku i działki nr 33/23 oraz udziałem 1/6 w lokalach niemieszkalnych nr 35 i 36 wynosi 127 134 złotych.
  5. Zgodnie z uchwałą nr 95/VI/11/2011 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z 14 czerwca 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego strefy „A” uzdrowiska i terenów przyległych – etap I (Dz. Urz. Woj. MAz. Nr 157 poz. 4980 z dnia 30 sierpnia 2011 r.) przedmiotowa nieruchomość położona jest w strefie A na terenie oznaczonym symbolem 15U/MNp/MN – zabudowa usługowa, pensjonatowa i mieszkaniowa jednorodzinna.
  6. Lokal mieszkalny przeznaczony do sprzedaży obciążony jest umową najmu zawartą na czas nieokreślony.
  7. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami mogą składać wnioski o nabycie do Mazowieckiego Zarządu Nieruchomości w Warszawie (00-024 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 28, sekretariat – pokój nr 204), w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

 

Liczba wyświetleń: 301

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.