Gospodarowanie nieruchomościami (ogłoszenia, przetargi)

Do sprzedaży lokal przy ul. Krychnowickiej 1 w Radomiu

2020.03.24 05:50 , aktualizacja: 2020.04.09 07:26

Autor: Marek Wideryński (MZN), Wprowadzenie: Monika Gontarczyk

Zarząd Województwa Mazowieckieg podaje do publicznej wiadomości informację o lokalu mieszkalnym przeznaczonym do sprzedaży, znajdującym się w budynku mieszkalnym (Blok nr 3) na terenie nieruchomości w Radomiu przy ul. Krychnowickiej 1.

 

  1. Nieruchomość, na której znajduje się budynek mieszkalny wraz z lokalem mieszkalnym oznaczonym nr 14 , przeznaczonym do sprzedaży, położona jest w Radomiu przy ul. Krychnowickiej 1 i jest oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 2/43 o powierzchni 0,2895 ha. Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta KW nr RA1R/00146322/2 w Sądzie Rejonowym w Radomiu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych.
  2. Nieruchomość posiada następujące przyłącza infrastruktury technicznej: wodociągową, kanalizacyjną, energetyczną, centralnego ogrzewania z sieci lokalnej.
  3. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego uchwalonego Uchwałą Rady Miejskiej nr 221/99 z dnia 29.12.1999 r. zmienionego Uchwałą Rady Miejskiej w Radomiu z  29.08.2011 r. oraz Uchwałą nr 744/214 Rady Miejskiej w Radomiu z 09.06.2014 r. przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenach zabudowy usługowej oznaczonych symbolem U.
  4. Na rzecz każdoczesnego właściciela lokalu przeznaczonego do sprzedaży zostanie ustanowione prawo służebności przechodu i przejazdu przez teren działek oznaczonych nr 2/37 o powierzchni 891 m2, nr 2/41 o powierzchni 1559 m2 oraz części działki o powierzchni 60 m2 oznaczonej jako nr 2/42 o powierzchni 1043 m2, położonych w Radomiu przy ul. Krychnowickiej, dla których prowadzona jest księga wieczysta Kw Nr RA1R/00054562/4 w Sądzie Rejonowym w Radomiu VI Wydział Ksiąg Wieczystych
  5. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, z późn. zm.) mogą składać w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu wnioski do Zarządu Województwa Mazowieckiego, Warszawa ul. Jagiellońska 26 (sekretariat Marszałka Województwa Mazowieckiego – pokój nr 402).
  6. Lokal mieszkalny przeznaczony do sprzedaży obciążony jest umową najmu zawartą na czas nieokreślony.

 

Lokal przeznaczony do sprzedaży w Radomiu przy ul. Krychnowickiej 1:

 

Lp.

Nr lokalu

Powierzchnia użytkowa lokalu w m2

Powierzchnia pom. przynależnych w m2

Opis

Cena w zł

Wysokość jednorazowego wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności przechodu i przejazdu na dz. ew. nr 2/37 i dz. ew. nr 2/41 oraz części dz. ew. nr 2/42

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

64,29

 

 

 

 

 

 

14,10

Samodzielny lokal mieszkalny wraz z pomieszczeniem przynależnym piwnicą o powierzchni 14,1 m2 oraz udziałem w wysokości 7839/258812 w częściach wspólnych budynku i działce gruntu

 

 

 

 

 

 

142 713

 

 

 

 

 

 

204

 

Liczba wyświetleń: 103

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.