Gospodarowanie nieruchomościami (ogłoszenia, przetargi)

Informacja o wynajęciu nieruchomości w Warszawie

2020.04.21 05:45

Autor: Beata Księżopolska (MZN), Wprowadzenie: Monika Gontarczyk

Informacja o nieruchomości przeznaczonej do wynajęcia w Warszawie, przy ul. Nowy Zjazd 1.

 

  1. Nieruchomość położona w Warszawie przy ul. Nowy Zjazd 1 oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 6 w obrębie 5-04-01 o powierzchni 1741,00 m2, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa, X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr WA4M/00218297/4. Działka zabudowana jest siedmiokondygnacyjnym budynkiem o łącznej powierzchni 6889 m2.
  2. Powierzchnia przeznaczona do wynajęcia:
  • część dachu o powierzchni 36 m2
  • część poddasza o powierzchni 24 m2
  1. Nieruchomość, na której znajduje się budynek z pomieszczeniami przeznaczonymi do najmu, posiada następujące, miejskie przyłącza infrastruktury technicznej: sieć cieplna, sieć wodno-kanalizacyjna, sieć energetyczna, sieć teletechniczna.
  2. Dla terenu obejmującego powyższą nieruchomość brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. Przedmiotowy grunt objęty jest  Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego m.st. Warszawy (Uchwała nr LXXXII/2746/2006 z 10 października 2006 r., zmieniona uchwałą nr L/1521/2009 z dnia 26 lutego 2009 r., uzupełniona uchwałą nr LIV/1631/2009 z 28 kwietnia 2009 r., ponownie zmieniona uchwałą nr XCII/2689/2010 z 7 października 2010 r., uchwałą nr LXI/1669/2013 z 11 lipca 2013 r., uchwałą nr XCII/2346/2014 z 16 października 2014 r. oraz uchwałą nr LXII/1667/2018 z 1 marca 2018 r.), zgodnie z którym przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym C.20 – teren wielofunkcyjny o max. wysokości zabudowy 20 m.
  3. Stawka czynszu będzie podlegała zmianie, poczynając od stycznia każdego roku, stosownie do wzrostu średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług ogółem ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
  4. Termin wnoszenia opłat z tytułu najmu nieruchomości ustala się na płatny z góry do 10 dnia  każdego miesiąca.
  5. Wysokość opłat z tytułu najmu wynosić będzie 4 145,28 zł netto dla ORANGE oraz 5 500,00 zł netto dla POLKOMTEL. Ponadto najemca zobowiązany będzie do ponoszenia opłat z tytułu podatku od nieruchomości.
  6. Sposób i termin zagospodarowania nieruchomości: najem na czas określony 3 lat na rzecz dotychczasowego najemcy.

 

Liczba wyświetleń: 217

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.