Gospodarowanie nieruchomościami (ogłoszenia, przetargi)

Informacja o wynajęciu części nieruchomości gruntowej w Zagórzu

2020.05.27 06:20 , aktualizacja: 2020.05.25 13:37

Autor: Agnieszka Fred (MZN), Wprowadzenie: Monika Gontarczyk

Zarząd Województwa Mazowieckiego na podstawie art. 35 ust 1 i 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości informację o nieruchomości przeznaczonej do wynajęcia.

 

  1. Część nieruchomości gruntowej, położona w Zagórzu gm. Wiązowna, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka ewidencyjna nr 3/16 z obr. 25 o powierzchni  81 m2, stanowiąca własność Województwa Mazowieckiego. 
  2. Nieruchomość uregulowana w księdze wieczystej nr WA1O/00051411/2 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Otwocku IV Wydział Ksiąg Wieczystych. 
  3. Na wskazanym terenie brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wiązowna (uchwała nr 107.LIX.2018) teren przeznaczony jest pod obiekty usług publicznych ozn. 25.02.UP oraz w skrajnych częściach częściowo ZL – tereny lasów.
  4. Wysokość czynszu najmu wynosi 2850 zł netto miesięcznie. Opłata nie zawiera opłat eksploatacyjnych oraz podatku od nieruchomości.
  5. Stawka czynszu będzie podlegała zmianie, poczynając od stycznia każdego roku, stosownie do wzrostu średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług ogółem ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
  6. Termin wnoszenia opłat z tytułu najmu nieruchomości ustala się na płatny z góry do 15 każdego miesiąca.
  7. Planowany sposób zagospodarowania: najem na czas określony 10 lat na rzecz Orange Polska S.A.

Liczba wyświetleń: 100

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.