Gospodarowanie nieruchomościami (ogłoszenia, przetargi)

Do sprzedania lokal mieszkalny w Ząbkach

2020.06.05 05:45

Autor: Agnieszka Fred (MZN), Wprowadzenie: Monika Gontarczyk

Zarząd Województwa Mazowieckiego na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości informację o lokalu przeznaczonym do sprzedaży położonym w Ząbkach, przy ul. Rychlińskiego 1G.

 

  1. Lokal mieszkalny nr 3 o powierzchni użytkowej 29,98 m2 wraz z pomieszczeniem przynależnym w piwnicy nr 3 o powierzchni 3,93 m2 oraz z udziałem w wysokości 3391/26865 we współwłasności części wspólnych budynku i prawie własności działki gruntu nr 2/8 z obr. 01-06 o powierzchni 0,0733 ha, położonej przy ul. Rychlińskiego 1G w Ząbkach. Lokal znajduje się na nieruchomości stanowiącej własność Województwa Mazowieckiego, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr WA1W/00101140/3;
  2. Nieruchomość posiada następujące przyłącza infrastruktury technicznej: wodociągową, kanalizacyjną, energetyczną, gazową.
  3. Określona przez rzeczoznawcę majątkowego wartość rynkowa lokalu mieszkalnego nr 3 wraz z komórką lokatorską nr 3 oraz udziałem w częściach wspólnych budynku i działki nr 2/8 z obr. 01-06 wynosi 163 388 złotych.
  4. Zgodnie z uchwałą nr VI/59/2015 Rady Miasta Ząbki z 30 marca 2015 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ząbki – rejon Szpitala Drewnica II przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem 4MW – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
  5. Lokal mieszkalny przeznaczony do sprzedaży obciążony jest umową najmu zawartą na czas nieokreślony.
  6. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami mogą składać wnioski o nabycie do Mazowieckiego Zarządu Nieruchomości w Warszawie (00-024 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 28, sekretariat – pokój nr 204), w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

Liczba wyświetleń: 396

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.