Gospodarowanie nieruchomościami (ogłoszenia, przetargi)

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze darowizny, położonych w Ostrołęce, przy ulicy Sienkiewicza

2020.06.30 05:50 , aktualizacja: 2020.06.26 11:35

Autor: Katarzyna Fijałkowska (NI), Wprowadzenie: Monika Gontarczyk

Zarząd Województwa Mazowieckiego, na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, 284, 471 i 782) informuje, że przeznaczył do zbycia w drodze darowizny nieruchomości położone w Ostrołęce, przy ulicy Sienkiewicza, z obrębu 0002-2.

 

Składają się na nie następujące działki ewidencyjne nr:

 1. 21601/3 o powierzchni 0,0601 ha – działka niezabudowana;
 2. 21601/5 o powierzchni 0,2686 ha – działka niezabudowana;
 3. 21602/16 o powierzchni 2,0924 ha – na działce znajdują się:
  1. budynek główny dawnego szpitala – murowany, 5-kondygnacyjny, podpiwniczony, o powierzchni użytkowej 6737,40 m2. Nieruchomość posiada następujące przyłącza infrastruktury technicznej: sieć energetyczna, cieplna, wodociągowa, kanalizacyjna;
  2. budynek administracyjny – murowany, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, o powierzchni użytkowej 114,26 m2;
  3. budynek garażowy – murowany, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, o powierzchni użytkowej 199 m2;
  4. budynek po byłym magazynie materiałów łatwopalnych – murowany, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, o powierzchni użytkowej 59 m2;
  5. budynek portierni i hydroforni – murowany, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, o powierzchni użytkowej 60,25 m2;
  6. budynek stacji trafo – murowany, jednokondygnacyjny, o powierzchni użytkowej 47,24 m2;
  7. budynek mieszkalny – murowany, dwukondygnacyjny, podpiwniczony, o powierzchni użytkowej 1245,80 m2. Nieruchomość posiada następujące przyłącza infrastruktury technicznej: sieć energetyczna, wodociągowa, kanalizacyjna, cieplna;
 4. 21602/7 o powierzchni 1,3701 ha – na działce znajdują się:
  1. budynek po byłym pawilonie przewlekle chorych – murowany, dwukondygnacyjny, podpiwniczony, o powierzchni użytkowej 1761,62 m2, w którym obecnie funkcjonuje zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy. Dostęp do mediów zapewniony od ul. Sienkiewicza. Dojazd do nieruchomości przez działkę ewidencyjną nr 21602/12, stanowiącą drogę wewnętrzną;
  2. budynek po byłym pawilonie laryngologicznym – murowany, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, o powierzchni użytkowej 707,50 m2. Dostęp do mediów zapewniony od ul. Sienkiewicza. Dojazd do nieruchomości przez działkę ewidencyjną nr 21602/12, stanowiącą drogę wewnętrzną;
  3. budynek po byłym magazynie ziemiopłodów – podpiwniczony, o powierzchni użytkowej 251,40 m2. Dostęp do mediów zapewniony od ul. Sienkiewicza. Dojazd do nieruchomości przez działkę ewidencyjną nr 21602/12, stanowiącą drogę wewnętrzną;
  4. budynek po byłej tlenowni – murowany, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, o powierzchni użytkowej 52,25 m2. Dostęp do mediów zapewniony od ul. Sienkiewicza. Dojazd do nieruchomości przez działkę ewidencyjną nr 21602/12, stanowiącą drogę wewnętrzną;
 5. 21602/8 o powierzchni 0,7388 ha – na działce znajduje się budynek bo byłym pawilonie zakaźnym – murowany, dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony, o powierzchni użytkowej 1248,70m2. Dostęp do mediów zapewniony od ul. Sienkiewicza. Dojazd do nieruchomości przez działkę ewidencyjną nr 21602/12, stanowiącą drogę wewnętrzną;
 6. 21602/9 o powierzchni 0,4275 ha – na działce znajduje się budynek po byłej pralni – murowany, 3-kondygnacyjny, podpiwniczony, o powierzchni użytkowej 1810,70 m2. Dostęp do mediów zapewniony od ul. Sienkiewicza. Dojazd do nieruchomości przez działkę ewidencyjną nr 21602/12, stanowiącą drogę wewnętrzną;
 7. 21602/10 o powierzchni 0,5691 ha – na działce znajduje się budynek po byłym oddziale gruźliczym – murowany, jednokondygnacyjny, o powierzchni użytkowej 721,60 m2. Dostęp do mediów zapewniony od ul. Sienkiewicza. Dojazd do nieruchomości przez działkę ewidencyjną nr 21602/12, stanowiącą drogę wewnętrzną;
 8. 21602/11 o powierzchni 0,2443 ha – działka niezabudowana. Dostęp do mediów zapewniony od ul. Sienkiewicza, do której nieruchomość posiada bezpośredni dostęp;
 9. 21602/12 o powierzchni 0,1981 ha – działka stanowi drogę wewnętrzną zapewniającą dojazd do działek ewidencyjnych nr 21602/7, 21602/8, 21602/9, 21602/10;
 10. 21603/1 o powierzchni 0,2630 ha – działka niezabudowana. Dostęp do mediów zapewniony od ul. Sienkiewicza, do której nieruchomość posiada bezpośredni dostęp.

Budynki znajdujące się na terenie nieruchomości wchodzą w skład byłego zespołu szpitalnego.

 

Dla nieruchomości prowadzone są przez Sąd Rejonowy w Ostrołęce VI Wydział Ksiąg Wieczystych księgi wieczyste nr OS1O/00081379/9 i nr OS1O/00071866/7.

Zgodnie z danymi zawartymi w ewidencji gruntów i budynków, sposób korzystania z nieruchomości został oznaczony jako inne tereny zabudowane „Bi”, oprócz działki ewidencyjnej numer 21602/12, która  stanowi drogę „dr”.

 

Na nieruchomości objętej księgą wieczystą nr OS1O/00081379/9 została ustanowiona odpłatna służebność przesyłu na rzecz Spółki T-Mobile Sp. z o.o., w celu posadowienia przyłącza telekomunikacyjnego złożonego z kabla umieszczonego w istniejącej kanalizacji OPL o długości 90 m, dwóch rur HDPE o średnicy 40 mm z jednym kablem o długości 44 m oraz rury z kablem zamocowanym do ściany i dachu budynku o długości 83 m wraz ze studnią kablową SKR-1; powierzchnia gruntu objętego służebnością przesyłu wynosi 134 m2; powierzchnia dachu i ściany budynku głównego położonego przy ulicy Sienkiewicza 56 w Ostrołęce zajęta pod służebność przesyłu wynosi 83 m2, polegającą na prawie całodobowego dostępu do urządzeń sieci telekomunikacyjnej dla wykonywania czynności związanych z budową, rozbudową, demontażem, wymianą, eksploatacją, przeglądem, konserwacją, remontem, modernizacją oraz naprawą, po uprzednim uzgodnieniu zakresu i sposobu wykonywania robót z Mazowieckim Zarządem Nieruchomości w Warszawie, a uprawniony będzie zobowiązany do każdorazowego doprowadzenia nieruchomości do stanu sprzed rozpoczęcia prac.

 

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu „Śródmieście Płd. – Goworowska” w Ostrołęce zatwierdzonego uchwałą nr 118/XIX/2007 Rady Miasta Ostrołęki z 25 października 2007 r., działki znajdują się na terenie oznaczonym symbolem UZ 1 – określającym usługi zdrowia i opieki społecznej – jako przeznaczenie podstawowe oraz usługi z dziedziny oświaty, handlu i działające w pomieszczeniach biurowych – jako przeznaczenie towarzyszące; na danym terenie dopuszcza się również funkcję mieszkaniową (w tym także mieszkalnictwo zbiorowe), pod warunkiem, że jej wielkość będzie zależna wyłącznie od potrzeb funkcji podstawowej.

 

Wartość rynkowa prawa własności nieruchomości została oszacowana na kwotę około 18.786.000 zł (słownie: osiemnaście milionów siedemset osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych).

 

Darowizna zostanie dokonana na rzecz Miasta Ostrołęki.

 

Liczba wyświetleń: 165

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.