Gospodarowanie nieruchomościami (ogłoszenia, przetargi)

Do sprzedania mieszkania w Konstancinie-Jeziornie

2020.07.29 05:10 , aktualizacja: 2020.07.27 09:32

Autor: Robert Nowaczewski (NI), Wprowadzenie: Monika Gontarczyk

Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłasza pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach przy ul. Kraszewskiego 7a i 7b w Konstancinie-Jeziornie wraz z udziałami w nieruchomościach stanowiących lokale niemieszkalne.

 

 1. Postanawia się przeprowadzić następujące przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach przy ul. Kraszewskiego 7a i 7b w Konstancinie-Jeziornie wraz z udziałami w nieruchomościach stanowiących lokale niemieszkalne:
  1. przetarg nr 1
   1. lokal mieszkalny nr 11 o powierzchni użytkowej 11,58 m2 wraz z pomieszczeniem przynależnym w piwnicy – komórką lokatorską nr 11 o powierzchni użytkowej 2,03 m2 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Kraszewskiego 7a w Konstancinie–Jeziornie, wraz z udziałem w wysokości 1361/86263 w części wspólnej budynku i działce gruntu nr 33/23 o powierzchni 0,1416 ha, dla której Sąd Rejonowy w Piasecznie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1I/00011742/3;
   2. udział w wysokości 1/6 w nieruchomości stanowiącej lokal niemieszkalny nr 35 – łazienka o powierzchni użytkowej 6,26 m2 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Kraszewskiego 7a w Konstancinie–Jeziornie, z którym związany jest udział w wysokości 626/86263 w części wspólnej budynku i działce gruntu nr 33/23 o powierzchni 0,1416 ha, dla której Sąd Rejonowy w Piasecznie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1I/00011743/0;
   3. udział w wysokości 1/6 w nieruchomości stanowiącej lokal niemieszkalny nr 36 – kuchnia o powierzchni użytkowej 8,00 m2 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Kraszewskiego 7a w Konstancinie-Jeziornie, z którym związany jest udział w wysokości 800/86263 w części wspólnej budynku i działce gruntu nr 33/23 o powierzchni 0,1416 ha, dla której Sąd Rejonowy w Piasecznie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1I/00011744/7.
  2. przetarg nr 2
   1. lokal mieszkalny nr 15 o powierzchni użytkowej 10,86 m2 wraz z pomieszczeniem przynależnym w piwnicy – komórką lokatorską nr 15 o powierzchni użytkowej 2,03 m2 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Kraszewskiego 7a w Konstancinie-Jeziornie, wraz z udziałem w wysokości 1289/86263 w części wspólnej budynku i działce gruntu nr 33/23 o powierzchni 0,1416 ha, dla której Sąd Rejonowy w Piasecznie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1I/00011742/3;
   2. udział w wysokości 1/6 w nieruchomości stanowiącej lokal niemieszkalny nr 35 – łazienka o powierzchni użytkowej 6,26 m2 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Kraszewskiego 7a w Konstancinie-Jeziornie z którym związany jest udział w wysokości 626/86263 w części wspólnej budynku i działce gruntu nr 33/23 o powierzchni 0,1416 ha, dla której Sąd Rejonowy w Piasecznie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1I/00011743/0;
   3. udział w wysokości 1/6 w nieruchomości stanowiącej lokal niemieszkalny nr 36 – kuchnia o powierzchni użytkowej 8,00 m2 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Kraszewskiego 7a w Konstancinie-Jeziornie, z którym związany jest udział w wysokości 800/86263 w części wspólnej budynku i działce gruntu nr 33/23 o powierzchni 0,1416 ha, dla której Sąd Rejonowy w Piasecznie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1I/00011744/7.
  3. przetarg nr 3
   1. lokal mieszkalny nr 18 o powierzchni użytkowej 11,82 m2 wraz z pomieszczeniem przynależnym w piwnicy – komórką lokatorską nr 18 o powierzchni użytkowej 2,03 m2 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Kraszewskiego 7a w Konstancinie-Jeziornie, wraz z udziałem w wysokości 1385/86263 w części wspólnej budynku i działce gruntu nr 33/23 o powierzchni 0,1416 ha, dla której Sąd Rejonowy w Piasecznie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1I/00011742/3;
   2. udział w wysokości 1/6 w nieruchomości stanowiącej lokal niemieszkalny nr 35 – łazienka o powierzchni użytkowej 6,26 m2 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Kraszewskiego 7a w Konstancinie-Jeziornie, z którym związany jest udział w wysokości 626/86263 w części wspólnej budynku i działce gruntu nr 33/23 o powierzchni 0,1416 ha, dla której Sąd Rejonowy w Piasecznie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1I/00011743/0;
   3. udział w wysokości 1/6 w nieruchomości stanowiącej lokal niemieszkalny nr 36 – kuchnia o powierzchni użytkowej 8,00 m2 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Kraszewskiego 7a w Konstancinie-Jeziornie, z którym związany jest udział w wysokości 800/86263 w części wspólnej budynku i działce gruntu nr 33/23 o powierzchni 0,1416 ha, dla której Sąd Rejonowy w Piasecznie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1I/00011744/7.
  4. przetarg nr 4
   1. lokal mieszkalny nr 29 o powierzchni użytkowej 11,81 m2 wraz z pomieszczeniem przynależnym w piwnicy – komórką lokatorską nr 29 o powierzchni użytkowej 2,84 m2 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Kraszewskiego 7b
    w Konstancinie-Jeziornie, wraz z udziałem w wysokości 1465/88041 w części wspólnej budynku i działce gruntu nr 76 o powierzchni 0,1653 ha, dla której Sąd Rejonowy w Piasecznie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1I/00011724/1;
   2. udział w wysokości 1/8 w nieruchomości stanowiącej lokal niemieszkalny nr 34 – łazienka o powierzchni użytkowej 6,34 m2 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Kraszewskiego 7b w Konstancinie-Jeziornie, z którym związany jest udział w wysokości 634/88041 w części wspólnej budynku i działce gruntu nr 76 o powierzchni 0,1653 ha, dla której Sąd Rejonowy w Piasecznie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1I/00011729/6;
   3. udział w wysokości 1/8 w nieruchomości stanowiącej lokal niemieszkalny nr 35 – kuchnia o powierzchni użytkowej 7,81 m2 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Kraszewskiego 7b w Konstancinie-Jeziornie, z którym związany jest udział w wysokości 781/88041 w części wspólnej budynku i działce gruntu nr 76 o powierzchni 0,1653 ha, dla której Sąd Rejonowy w Piasecznie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1I/00011730/6.
 2. Lokale mieszkalne wraz z udziałami w nieruchomościach stanowiących lokale niemieszkalne przeznaczone do sprzedaży, nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie są przedmiotem zobowiązań wobec osób trzecich.
 3. Lokale mieszkalne oraz nieruchomości stanowiące lokale niemieszkalne, o których mowa w pkt 1, nie posiadają świadectwa charakterystyki energetycznej, wskazanego w ustawie z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz. U. z 2020 r. poz. 213 ze zm.).
 4. Nieruchomość przy ul. Kraszewskiego 7a w Konstancinie-Jeziornie, na której znajduje się budynek mieszkalny wraz z lokalami posiada następujące przyłącza infrastruktury technicznej:
  1. energia elektryczna – z zakładu energetycznego;
  2. centralne ogrzewanie i c.w.u – w lokalach możliwość ogrzewania elektrycznego, ciepła woda użytkowa – z pompy znajdującej się w budynku;
  3. wodociąg – sieć miejska;
  4. kanalizacja – sieć miejska, za pośrednictwem sieci wewnętrznej Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji „STOCER” Sp. z o.o.;
  5. gaz – sieć miejska.
 5. Nieruchomość przy ul. Kraszewskiego 7b w Konstancinie-Jeziornie, na której znajduje się budynek mieszkalny wraz z lokalami posiada następujące przyłącza infrastruktury technicznej:
  1. energia elektryczna – z zakładu energetycznego;
  2. centralne ogrzewanie i c.w.u – kotłownia gazowa;
  3. wodociąg – sieć miejska;
  4. kanalizacja – sieć miejska, za pośrednictwem sieci wewnętrznej Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji „STOCER” Sp. z o.o.;
  5. gaz – sieć miejska.
 6. Dla terenu obejmującego sprzedawane nieruchomości obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przyjęty uchwałą nr 95/VI/11/2011 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 14 czerwca 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego strefy „A” uzdrowiska i terenów przyległych – etap I (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 157, poz. 4980 ze zm.), który dla przedmiotowego obszaru wskazuje tereny zabudowy usługowej, pensjonatowej, mieszkaniowej jednorodzinnej (symbol w planie 15U/MNp/MN).
 7. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne oraz handlowe spółki osobowe, które w terminie wpłacą wadium oraz okażą dokumenty, o których mowa w § 5 ust. 3, „Warunków przetargów ustnych nieograniczonych w celu sprzedaży lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach przy ul. Kraszewskiego 7a i 7b w Konstancinie-Jeziornie wraz z udziałami w nieruchomościach stanowiących lokale niemieszkalne”.
 8. Ustala się następujące ceny wywoławcze i wysokości wadium dla poszczególnych lokali mieszkalnych wraz z udziałami w nieruchomościach stanowiących lokale niemieszkalne, o których mowa w pkt 1:
  1. dla lokali, o których mowa w pkt 1 ppkt 1, cena wywoławcza wynosi 84 000 zł,
   a wysokość wadium 8 400 zł, co stanowi 10% ceny wywoławczej;
  2. dla lokali, o których mowa w pkt 1 ppkt 2, cena wywoławcza wynosi 76 000 zł,
   a wysokość wadium 7 600 zł, co stanowi 10% ceny wywoławczej;
  3. dla lokali, o których mowa w pkt 1 ppkt 3, cena wywoławcza wynosi 82 000 zł,
   a wysokość wadium 8 200 zł, co stanowi 10% ceny wywoławczej;
  4. dla lokali, o których mowa w pkt 1 ppkt 4, cena wywoławcza wynosi 82 000 zł,
   a wysokość wadium 8 200 zł, co stanowi 10% ceny wywoławczej.

Sprzedaż lokali, o których mowa w pkt 1, zwolniona jest z podatku VAT.

 1. Wadium należy wpłacić do dnia 9 września 2020 r. na rachunek bankowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, prowadzony w IX-O/Warszawa PKO BP S.A. Nr 91 1020 1097 0000 7202 0007 5564.
  Za datę wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków na rachunek Urzędu. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Wadium wpłacone przez osobę która wygra przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny sprzedaży lokali.
 2. Zgłoszenie udziału w przetargu o treści zgodnej z załącznikiem do „Warunków przetargów ustnych nieograniczonych w celu sprzedaży lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach przy ul. Kraszewskiego 7a i 7b w Konstancinie-Jeziornie wraz z udziałami w nieruchomościach stanowiących lokale niemieszkalne” należy złożyć w kancelarii ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Skoczylasa 4, w terminie do dnia 9 września 2020 r., do godz. 16.00. Dopuszcza się przesłanie powyższych dokumentów w formie skanu na adres poczty elektronicznej Departamentu Nieruchomości i Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie - .
 3. Przetargi na sprzedaż lokali, o których mowa w pkt 1, odbędą się w dniu 16 września 2020 r., przy ul. Jagiellońskiej 26 w Warszawie, sala konferencyjna (parter), w następujących godzinach:
  1. przetarg na sprzedaż lokali, o których mowa w pkt 1 ppkt 1 – godzina 9.30,
  2. przetarg na sprzedaż lokali, o których mowa w pkt 1 ppkt 2 – godzina 11.00,
  3. przetarg na sprzedaż lokali, o których mowa w pkt 1 ppkt 3 – godzina 12.30,
  4. przetarg na sprzedaż lokali, o których mowa w pkt 1 ppkt 4 – godzina 14.00.
 4. Przystępujący do przetargu zobowiązany jest zapoznać się z „Warunkami przetargów ustnych nieograniczonych w celu sprzedaży lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach przy ul. Kraszewskiego 7a i 7b w Konstancinie-Jeziornie wraz z udziałami w nieruchomościach stanowiących lokale niemieszkalne”, które zostały zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26 oraz na stronie internetowej www.mazovia.pl.
 5. W przypadku gdy osoba ustalona w wyniku przetargu jako nabywca lokali nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu o zawarciu umowy, Zarząd Województwa Mazowieckiego może odstąpić od jej zawarcia, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 6. Zarząd Województwa Mazowieckiego zastrzega sobie prawo odwołania przetargu jedynie z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.
 7. Zarząd Województwa Mazowieckiego nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wady ukryte lokali przeznaczonych do sprzedaży, ani żadne inne wady które nie są znane sprzedającemu w dniu zbycia lokali.
 8. 2 września 2020 r. o godzinie 11.00 nastąpi okazanie lokali przeznaczonych do sprzedaży. Osoby zainteresowane uczestnictwem w okazaniu powinny stawić się w podanym terminie przed wejściem do budynku mieszkalnego
  przy ul. Kraszewskiego 7a w Konstancinie-Jeziornie.
 9. Dodatkowe informacje o lokalach będących przedmiotem przetargów można uzyskać pod numerami telefonów (22) 5979821, (22) 5979824.

Pliki do pobrania

Rozmiar: 27 kB, Liczba pobrań: 105
Rozmiar: 18 kB, Liczba pobrań: 102

Liczba wyświetleń: 437

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.