Gospodarowanie nieruchomościami (ogłoszenia, przetargi)

Do użyczenia lokal użytkowy w gminie Wiązowna

2020.07.31 09:20 , aktualizacja: 2020.08.20 14:38

Autor: Agnieszka Fred (MZN), Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

Zarząd Województwa Mazowieckiego podaje do publicznej wiadomości informację o lokalu przeznaczonym do użyczenia, znajdującym się w budynku mieszkalnym nr 3 w Zagórzu gm. Wiązowna

  1. Lokal mieszkalny nr 1 o powierzchni użytkowej 35,40 m2. Z lokalem związany jest udział 1/3 w lokalu niemieszkalnym nr 4 (wc) o powierzchni użytkowej 2 m2.
  2. Lokale, o których mowa w pkt 1,  znajdują się w murowanym, parterowym budynku mieszkalnym nr 3 w Zagórzu gm. Wiązowna, zlokalizowanym na działce ewidencyjnej 3/5  w obrębie 25 Zagórze, o powierzchni 0,1084 ha, dla której Sąd Rejonowy w Otwocku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr WA1O/00051411/2;
  3. Na wskazanym terenie brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wiązowna (uchwała nr 107.LIX.2018) teren przeznaczony jest pod obiekty usług publicznych ozn. 25.02.UP oraz w skrajnych częściach częściowo ZL – tereny lasów.
  4. Nieruchomość na której znajduje się budynek mieszkalny wraz z lokalami, o których mowa w pkt 1, posiada następujące przyłącza infrastruktury technicznej: sieć energetyczna, wodociągowa, kanalizacyjna, c.o.
  5. Sposób i termin zagospodarowania nieruchomości: użyczenie na czas określony 5 lat na rzecz Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o.

Liczba wyświetleń: 76

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.