Gospodarowanie nieruchomościami (ogłoszenia, przetargi)

Do wynajęcia nierucvhomość w Ząbkach

2020.07.31 09:25 , aktualizacja: 2020.08.20 14:37

Autor: Agnieszka Fred (MZN), Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

Zarząd Województwa Mazowieckiego na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości informację o nieruchomości przeznaczonej do wynajęcia położonej w Ząbkach przy ul. Rychlińskiego 1B

  1. Nieruchomość położona w Ząbkach przy ul. Rychlińskiego 1B,  oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 3/3 w obrębie 01-0011 o powierzchni 0,1213 ha, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr WA1W/00120044/9. Działka zabudowana jest czterokondygnacyjnym budynkiem o łącznej powierzchni użytkowej 939,50 m2.
  2. Powierzchnia przeznaczona do wynajęcia:

- część dachu o powierzchni 60 m2,

- piwnica o powierzchni 8,10 m2.

  1. Nieruchomość, na której znajduje się budynek z pomieszczeniami przeznaczonymi do najmu, posiada następujące, miejskie przyłącza infrastruktury technicznej: sieć energetyczna, wodociągowa, kanalizacyjna, c.o. i gazowa.
  2. Na wskazanym terenie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu, zatwierdzony uchwałą nr L/453/2013 RADY MIASTA ZĄBKI z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ząbki – rejon Szpitala Drewnica I. W wymienionym planie nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolem UZ-1 – teren usług zdrowia.
  3. Wysokość opłaty z tytułu najmu wynosić będzie 5 000,00 zł netto miesięcznie. Ponadto najemca zobowiązany będzie do ponoszenia opłat eksploatacyjnych oraz podatku od nieruchomości.
  4. Stawka czynszu będzie podlegała zmianie, poczynając od stycznia każdego roku, stosownie do wzrostu średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług ogółem ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
  5. Termin wnoszenia opłaty z tytułu najmu nieruchomości ustala się na płatny z góry do dnia 15 każdego miesiąca.
  6. Sposób i termin zagospodarowania nieruchomości: najem na czas określony 3 lat na rzecz dotychczasowego najemcy - Polkomtel Infrastruktura Sp. z o. o.

 

Liczba wyświetleń: 81

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.