Gospodarowanie nieruchomościami (ogłoszenia, przetargi)

Informacja o przeznaczeniu do wynajęcia lokali w Warszawie, przy ul. Brzeskiej 12

2020.08.21 06:30

Autor: Agnieszka Fred (MZN), Wprowadzenie: Monika Gontarczyk

Zarząd Województwa Mazowieckiego na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości informację o nieruchomości przeznaczonej do wynajęcia położonej w Warszawie przy ul. Brzeskiej 12.

 

  1. Nieruchomość zabudowana, położona w Warszawie przy ul. Brzeskiej 12, oznaczona w ewidencji gruntów w obrębie 4-14-07 jako działki ewidencyjne nr 7/1 i 7/2.
  2. Pomieszczenia przeznaczone do najmu położone są na I i III piętrze budynku B o powierzchni kolejno 145,10 m2 i 167,70 m2.
  3. Nieruchomość zlokalizowana jest w granicach obszaru wpisanego do rejestru zabytków jako układ urbanistyczny ulicy Brzeskiej pod nr A – 864 decyzją z 25 maja 2009 r.
  4. Budynek wyposażony w instalację wodno-kanalizacyjną, energii elektrycznej, centralnego ogrzewania i odgromową.
  5. Na wskazanym terenie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu, zatwierdzony Uchwałą nr XCIII/2736/2010 z 21.10.2010 r. Rady Miasta Stołecznego Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. nr 214, z 22.12.2010 r.) W wymienionym planie teren ul. Brzeskiej położony jest na obszarze przeznaczonym pod usługi zdrowia, oświaty i kultury, zabudowę mieszkaniową, oznaczony symbolami „e4.1 U-Z/K/O/, e4.3 U-Z/MW”.
  6. Wysokość opłaty z tytułu najmu wynosi 34,42 zł/m2/m-c netto.
  7. Termin wnoszenia opłat z tytułu najmu nieruchomości ustala się na płatny z góry do 15 każdego miesiąca.
  8. Stawka czynszu będzie podlegała zmianie, poczynając od stycznia każdego roku, stosownie do wzrostu średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług ogółem ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
  9. Sposób i termin zagospodarowania nieruchomości: najem na czas określony 5 lat na rzecz Mazowieckiej Agencji Energetycznej Sp. z o. o.

Liczba wyświetleń: 210

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.