Gospodarowanie nieruchomościami (ogłoszenia, przetargi)

Sprzedaż mieszkania w Gostyninie

2020.09.25 07:25

Autor: Magdalena Szatkowska (MZN), Wprowadzenie: Monika Gontarczyk

Zarząd Województwa Mazowieckiego na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości informację o lokalu przeznaczonym do sprzedaży, położonym w Gostyninie, przy ul. Zalesie 7.

 

  1. Lokal mieszkalny nr 36 o powierzchni użytkowej 37,07 m2 wraz z pomieszczeniem przynależnym w piwnicy o powierzchni 3,5 m2 oraz z udziałem w wysokości 4057/255825 we współwłasności części wspólnych budynku i prawie własności działki gruntu nr 6721/29 o powierzchni 0,3773 ha, położonej przy ul. Zalesie 7 w Gostyninie. Lokal znajduje się na nieruchomości stanowiącej własność Województwa Mazowieckiego, dla której Sąd Rejonowy w Gostyninie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr PL1G/00033359/7.
  2. Nieruchomość posiada następujące przyłącza infrastruktury technicznej: wodociągową, kanalizacyjną, energetyczną, centralnego ogrzewania.
  3. Określona przez rzeczoznawcę majątkowego wartość rynkowa lokalu mieszkalnego nr 36 wraz z piwnicą oraz udziałem w częściach wspólnych budynku i działki nr 6721/29 wynosi 77 616 złotych.
  4. Przedmiotowa nieruchomość nie jest objęta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gostynina, uchwalonego Uchwałą nr 241/XLVI/2006 Rady Miejskiej w Gostyninie z 28 września 2006 r., przedmiotowa działka leży na terenach oznaczonych symbolem MW, tj. zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, jednorodzinna i usługowa.
  5. Lokal mieszkalny przeznaczony do sprzedaży obciążony jest umową najmu zawartą na czas nieokreślony.
  6. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami mogą składać wnioski o nabycie do Mazowieckiego Zarządu Nieruchomości w Warszawie (00-024 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 28, sekretariat – pokój nr 204), w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

Liczba wyświetleń: 315

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.