Gospodarowanie nieruchomościami (ogłoszenia, przetargi)

Sprzedaż części nieruchomości w Wólce Domaniowskiej (powiat radomski)

2020.10.13 05:25

Autor: Dorota Więckowska (NI), Wprowadzenie: Monika Gontarczyk

Zarząd Województwa Mazowieckiego podaje do publicznej wiadomości informację o przeznaczeniu do sprzedaży części nieruchomości zabudowanej położonej w Wólce Domaniowskiej, gm. Przytyk

                          

 1. Do sprzedaży przeznaczona jest część nieruchomości zabudowanej położonej w Wólce Domaniowskiej, gm. Przytyk, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr: 4/5 o pow. 0,3220 ha, 5/5 o pow. 0,2877 ha, 6/5 o pow. 0,2780 ha, 13/3 o pow. 2,6855 ha i 13/5 o pow. 1,0965 ha, o łącznej powierzchni 4,6697 ha, z obrębu 06-01-08, dla której Sąd Rejonowy w Radomiu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr RA1R/00108386/0.
 2. Cena części nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, o której mowa w pkt 1, uwzględnia wartość rynkową nieruchomości określoną przez rzeczoznawcę majątkowego i wynosi 1.559.396 zł, w tym działki nr: 4/5 -17.357 zł, 5/5 -15.508 zł, 6/5 – 14.985 zł, 13/3 – 1.465.325 zł, 13/5 – 46.221 zł – sprzedaż zwolniona z podatku VAT.
 3. Opis części nieruchomości: 
  1. Działka nr 13/3 ma foremny kształt zbliżony do czworokąta. W części frontowej zabudowana jest budynkiem pn.: „Zaplecza eksploatacyjne dla zbiornika wodnego Domaniów” składającym się z trzech części: biurowo-noclegowej, mieszkalnej i zaplecza techniczno-magazynowego. Budynek jest parterowy, niepodpiwniczony o łącznej powierzchni użytkowej 596,07 m2. W dalszej części działka zabudowana jest trzema domkami letniskowymi, konstrukcji drewnianej, niepodpiwniczonymi, parterowymi, z poddaszem nieużytkowym o powierzchni użytkowej 38,30 m2 każdy.
  2. Na działce znajduje się ponadto altana o konstrukcji drewnianej, sanitariaty, grill murowany z kamienia i grill murowany z cegły i betonu. Pozostała część działki porośnięta trawą, liczne drogi wewnętrzne, parkingi i chodniki o nawierzchni z kostki betonowej i drogi o nawierzchni asfaltowej. Teren jest równy, oświetlony, częściowo ogrodzony, z licznymi nasadzeniami krzewów i drzew ozdobnych. Część działki zabudowana budynkiem zaplecza eksploatacyjnego ogrodzona jest z trzech stron ogrodzeniem murowanym, w pozostałej części ogrodzeniem z siatki metalowej. Położona jest przy drodze publicznej o nawierzchni asfaltowej, na terenach uzbrojonych w sieci energetyczną, wodociągową i kanalizacji sanitarnej. Bezpośrednie sąsiedztwo stanowią działki z rozproszoną zabudową mieszkaniowo-zagrodową, tereny niezabudowane, użytkowane rolniczo i zalesione oraz rzeka Radomka z utworzonym na niej Zalewem Domaniowskim.
  3. Działka nr 13/5 ma kształt foremnego czworokąta. Znajdują się na niej dwie wiaty konstrukcji drewnianej posadowione na utwardzeniu z kostki betonowej, trzy tablice informacyjne konstrukcji drewnianej, ogrodzenie betonowe z bramą konstrukcji metalowej. W pozostałej części na działce znajduje się fragment drogi z płyt betonowych oraz las sosnowo-brzozowy. Działka ta położona jest przy drodze publicznej o nawierzchni asfaltowej, na terenach uzbrojonych w sieci energetyczną, wodociągową i kanalizacji sanitarnej. Bezpośrednie sąsiedztwo stanowią tereny niezabudowane, zalesione oraz rzeka Radomka z utworzonym na niej Zalewem Domaniowskim.
  4. Działki nr 4/5, 5/5 i 6/5 leżą w swoim bezpośrednim sąsiedztwie tworząc kształt foremnego czworokąta. Są niezabudowane, nieogrodzone, porośnięte samosiejkami, Położone są przy drodze publicznej o nawierzchni asfaltowej, na terenach nieuzbrojonych w urządzenia infrastruktury technicznej. Bezpośrednie sąsiedztwo stanowią tereny niezabudowane, użytkowane rolniczo i zadrzewione.
 4. Część nieruchomości tj. działka nr 13/3, jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego części sołectwa Domaniów i Wólka Domaniowska uchwalonym Uchwałą Nr VI/35/2003 Rady Gminy w Przytyku z dnia 24 kwietnia 2003 roku, według którego działka położona jest w części na terenach administracji obsługi zbiornika wodnego oznaczonego na rysunku planu symbolem 1 AW, dalej na terenach urządzeń obsługi zbiornika wodnego oznaczonego w planie symbolem 2 UW, w pozostałej części na terenach ośrodka szkoleniowo-wypoczynkowego oznaczonego na rysunku planu symbolem 3 OSW,L,R.           

Pozostałe działki położone są na terenach nie objętych obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Według Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przytyk, uchwalonym Uchwałą nr XXVI.165.2016 Rady Gminy Przytyk z dnia 29 listopada 2016 roku:

 • działka nr 13/5 – położona jest na terenach zalesionych i rolnych,
 • działki nr: 4/5, 5/5 i 6/5 – położone są na terenach rolnych.      
 1. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu części nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, mogą składać do Zarządu Województwa Mazowieckiego (03-719 Warszawa,

ul. Jagiellońska 26) wnioski o nabycie, w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu, tj. od dnia 13.10.2020 r.

 

Liczba wyświetleń: 339

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.