Gospodarowanie nieruchomościami (ogłoszenia, przetargi)

Do użyczenia nieruchomość w Radomiu

2020.10.23 06:05

Autor: Anetta Chmielewska (MZN), Wprowadzenie: Monika Gontarczyk

Zarząd Województwa Mazowieckiego, 12 października br., podjął decyzję ws. przeznaczenia do użytkowania nieruchomości położonej w Radomiu, przy ul. Wernera 8a.

 

 

  1. Nieruchomość położona jest w Radomiu, przy ul. Wernera 8a, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 7/7 z obrębu 0050-STARE MIASTO, o powierzchni 0,2309 ha. Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta KW nr RA1R/00086491/8 w Sądzie Rejonowym w Radomiu VI Wydział Ksiąg Wieczystych.
  2. Do użyczenia przeznaczona jest cała nieruchomość zabudowana budynkiem o powierzchni użytkowej 798,86 m2, w tym: piwnica 58,86 m2, parter 373,01 m2 i piętro 366,99 m2.
  3. Budynek wyposażony jest w następujące instalacje: wodociągową, kanalizacyjną, elektryczną, odgromową, centralnego ogrzewania – elektryczne (piece akumulacyjne), ciepła woda z podgrzewaczy elektrycznych, klimatyzację na 1 piętrze. W budynku znajduje się rozdzielnia elektryczna niskiego napięcia, zasilająca obwody zainstalowane w budynku i na placu, m.in. oświetlenie i ogrzewanie elektryczne.
  4. Dla terenu obejmującego powyższą nieruchomość brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. Przedmiotowa działka gruntu objęta jest  Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Radom (Uchwała nr 221/99 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 29 grudnia 1999 r.), zgodnie z którym przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym U – tereny usług, zespoły i centra usługowe.
  5. Biorący w użyczenie zobowiązany będzie do ponoszenia kosztów związanych z utrzymaniem i korzystaniem z przedmiotu użyczenia – m.in. kosztów dostawy oraz zużycia wody, energii elektrycznej, odprowadzania ścieków, wywozu nieczystości stałych, za konserwację urządzeń, napraw bieżących i remontów, przeglądy nieruchomości wymagane prawem budowlanym i innymi aktami prawnymi, monitoringu, podatku od nieruchomości oraz ubezpieczenia.
  6. Nieruchomość przeznaczona jest do użyczenia na rzecz Muzeum im. Jacka Malczewskiego z siedzibą w Radomiu na czas oznaczony do końca 2024 r.

Liczba wyświetleń: 159

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.