Gospodarowanie nieruchomościami (ogłoszenia, przetargi)

Do wynajęcia garaże w Gostyninie

2020.10.22 05:55 , aktualizacja: 2020.11.13 11:29

Autor: Magdalena Szatkowska (MZN), Wprowadzenie: Monika Gontarczyk

Zarząd Województwa Mazowieckiego podaje do publicznej wiadomości informację o garażach przeznaczonych do wynajęcia, położonych w Gostyninie przy ul. Dybanka 4.

 

  1. Nieruchomość położona jest w Gostyninie, przy ul. Dybanka 4, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 3531/2 z obr. Gostynin. Nieruchomość zabudowana 2 murowanymi garażami o powierzchni użytkowej 20 m2. Nieruchomość uregulowana w KW 24360.
  2. Dla terenu obejmującego powyższą nieruchomość brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego (Uchwała Rady Miejskiej w Gostyninie nr 241/XLVI/2006 z 28 września 2006 r.) przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie obszaru o funkcji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (MN).
  3. Wysokość opłaty z tytułu najmu garaży wynosić będzie kolejno 128,37 zł netto miesięcznie (garaż nr 1) i 132,52 zł netto miesięcznie (garaż nr 3). Ponadto najemcy zobowiązani będą do ponoszenia opłat związanych z podatkiem od nieruchomości.
  4. Stawka czynszu będzie podlegała zmianie, poczynając od stycznia każdego roku, stosownie do wzrostu średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług ogółem ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
  5. Termin wnoszenia opłat z tytułu najmu garażu ustala się na płatny z góry do 15 każdego miesiąca.
  6. Sposób i termin zagospodarowania nieruchomości: najem na czas określony 3 lat na rzecz dotychczasowych najemców.

 

Liczba wyświetleń: 99

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.