Gospodarowanie nieruchomościami (ogłoszenia, przetargi)

Do zbycia nieruchomość w Ciechanowie

2020.10.27 05:00 , aktualizacja: 2020.11.25 12:33

Autor: Marek Popis (NI), Wprowadzenie: Monika Gontarczyk

Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w Ciechanowie, przy ulicy Niechodzkiej.

 

Oznaczenie nieruchomości:

Zarząd Województwa Mazowieckiego, na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.) informuje, iż przeznaczył do sprzedaży działkę zabudowaną położoną w Ciechanowie, przy ulicy Niechodzkiej, oznaczoną jako działka ewidencyjna nr 50 o powierzchni 1334 m2 (obręb ewidencyjny: 50 Szczurzyn), wchodzącą w skład nieruchomości dla której Sąd Rejonowy w Ciechanowie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr PL1C/00030993/8.

 

 Opis nieruchomości:

Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży zabudowana jest:

  1. budynkiem o funkcji biurowej i powierzchni zabudowy 107 m2;
  2. budynkiem o funkcji mieszkalnej i powierzchni zabudowy 97 m2;
  3. budynkiem o funkcji innej niemieszkalnej i powierzchni zabudowy 24 m2;
  4. budynkiem o funkcji transportu i łączności, którego powierzchnia zabudowy wynosi 79 m2;
  5. budynkiem o funkcji innej niemieszkalnej i powierzchni zabudowy 72 m2.

 

Budynki wymienione w pkt a, b i c oraz w pkt d i e stanowią dwie odrębne bryły, tworzące jedną całość funkcjonalną.

 

Nieruchomość ma kształt zbliżony do prostokąta. Nieruchomość jest ogrodzona ogrodzeniem betonowym prefabrykowanym, ma urządzone place i podjazdy z betonu lanego. Nieruchomość położona jest na terenach z dostępem do sieci energetycznej, wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej.

 

Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania:

Dla terenu, na którym znajduje się ww. działka nie został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ciechanów, przyjętego uchwałą nr 309/XXIV/2016 Rady Miasta Ciechanów z dnia 27 października 2016 r., przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem E.1.U - zabudowa usługowa.

 

Cena nieruchomości:

Cena sprzedaży przedmiotowej nieruchomości wynosi 350.811,00 zł i zwolniona jest z podatku VAT, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm.).

 

Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości:

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości mogą, na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z  21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, składać do Zarządu Województwa Mazowieckiego (ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa) wnioski o nabycie nieruchomości, w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu, tj. od 27 października.

Liczba wyświetleń: 308

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.