Gospodarowanie nieruchomościami (ogłoszenia, przetargi)

Informacja o oddaniu w użyczenie nieruchomości w Liwie

2020.11.10 04:50 , aktualizacja: 2020.11.25 12:32

Autor: Katarzyna Fijałkowska (NI), Wprowadzenie: Monika Gontarczyk

Zarząd Województwa Mazowieckiego, na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.) informuje, że przeznaczył do oddania w użyczenie nieruchomość położoną w powiecie węgrowskim, w gminie Liw, w miejscowości Liw, przy ul. Nowomiejskiej 69.

 

Nieruchomość oznaczona jest w ewidencji gruntów, jako działka ewidencyjna nr 1019/4 z obrębu 0007 Liw, o powierzchni 0,3483 ha, dla której Sąd Rejonowy w Węgrowie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SI1W/00051006/7.

 

Nieruchomość stanowią grunty rolne zabudowane (Br-RV) oraz pastwiska trwałe (PsIV).

Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi.

 

Na nieruchomości znajduje się budynek mieszkalny, który został ujęty pod nr 61/1761 w Gminnej Ewidencji Zabytków.

 

Decyzją Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr 1061/2011 z 15 września 2011 r. do rejestru zabytków zostało wpisane otoczenie zespołu zamku w Liwie, obejmujące między innymi działkę nr 1019/2, z której została wydzielona działka ewidencyjna nr 1019/4.

 

Nieruchomość jest położona na terenie, dla którego nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Liw, uchwalonym uchwałą nr VII/54/2011 Rady Gminy Liw z 29 sierpnia 2011 r. przedmiotowa działka znajduje się w granicach strefy funkcjonalno-przestrzennej M – tereny zabudowy wiejskiej – zagrodowej, jednorodzinnej i usługowej oraz D – ekologiczna strefa dolin rzecznych – tereny o ograniczonych możliwościach zabudowy.

 

Nieruchomość zostanie oddana w użyczenie Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie z przeznaczeniem na prowadzenie działalności kulturalnej.

 

 

Liczba wyświetleń: 112

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.