Gospodarowanie nieruchomościami (ogłoszenia, przetargi)

Do sprzedania mieszkanie w Gostyninie-Zalesiu

2020.12.08 06:15

Autor: Marek Wideryński (MZN), Wprowadzenie: Monika Gontarczyk

Zarząd Województwa Mazowieckiego podaje do publicznej wiadomości informację o lokalu mieszkalnym przeznaczonym do sprzedaży, znajdującym się w budynku mieszkalnym na nieruchomości w Gostyninie-Zalesiu przy ul. Zalesie 7.

 

  1. Nieruchomość, na której znajduje się budynek mieszkalny wraz z lokalem mieszkalnym oznaczonym nr 32, przeznaczonym do sprzedaży, położona jest w Gostyninie przy ul. Zalesie 7 i jest oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 6721/29 o powierzchni 3773 m2. Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta KW nr PL1G/00033359/7 w Sądzie Rejonowym w Gostyninie, V Wydział Ksiąg Wieczystych.
  2. Nieruchomość posiada następujące przyłącza infrastruktury technicznej: wodociągową, kanalizacyjną, energetyczną, centralnego ogrzewania z sieci lokalnej, światłowodową.
  3. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gostynin uchwalonego Uchwałą Nr 241/XLVI/2006 z dnia 29.08.2011 r. przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenach oznaczonych symbolem MW tj. zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, jednorodzinna i usługowa.
  4. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, z późn. zm.) mogą składać w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu wnioski do Zarządu Województwa Mazowieckiego, Warszawa ul. Jagiellońska 26 (sekretariat Marszałka Województwa Mazowieckiego – pokój nr 402).
  5. Lokal mieszkalny przeznaczony do sprzedaży obciążony jest umową najmu zawartą na czas nieokreślony.

 

Lokal przeznaczony do sprzedaży w Gostyninie-Zalesiu przy ul. Zalesie 7:

 

Lp.

Nr lokalu

Powierzchnia użytkowa lokalu w m2

Powierzchnia pom. przynależnych w m2

Opis

Cena w zł

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

32

 

 

 

 

 

44,42

 

 

 

 

 

 

3,53

 

Samodzielny lokal mieszkalny wraz z pomieszczeniem przynależnym piwnicą o powierzchni  m2 oraz udziałem w wysokości   w częściach wspólnych budynku i działce gruntu

 

 

 

 

87 757

 

 

 

Liczba wyświetleń: 290

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.