Gospodarowanie nieruchomościami (ogłoszenia, przetargi)

Użyczenie nieruchomości w Ostrołęce

2021.01.08 05:50 , aktualizacja: 2021.01.08 09:52

Autor: Agnieszka Fred (MZN), Wprowadzenie: Monika Gontarczyk

Zarząd Województwa Mazowieckiego na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990) podaje do publicznej wiadomości informację o nieruchomości gruntowej przeznaczonej do użyczenia.

 

  1. Część nieruchomości gruntowej, położona w Ostrołęce przy al. Jana Pawła II, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka ewidencyjna nr 50730/17 z obr. 5 o powierzchni 34 m2, stanowiąca własność Województwa Mazowieckiego. 
  2. Nieruchomość uregulowana w księdze wieczystej nr KW nr OS1O/00062286/1 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Ostrołęce VI Wydział Ksiąg Wieczystych. 
  3. Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Ostrołęki uchwalonym 25 października 2007r. uchwałą nr 118/XIX/2007 Rady Miasta Ostrołęka – rejon „Śródmieście Płd – Goworowska” w Ostrołęce, nieruchomość została oznaczona na planie symbolem UZ2 i ustalono, że przeznaczeniem podstawowym jednostki terenowej są usługi zdrowia (zespół szpitalny z towarzyszącymi obiektami służby zdrowia).
  4. Nieruchomość zostanie użyczona na rzecz Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce na czas określony do siódmego dnia, po dniu, w którym nastąpi całkowite usunięcie szpitala tymczasowego z terenu nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 50730/21.

Liczba wyświetleń: 94

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.