Gospodarowanie nieruchomościami (ogłoszenia, przetargi)

Użyczenie lokalu mieszkalnego w Ostrołęce

2021.01.12 05:55

Autor: Urszula Kryczka (MZN), Wprowadzenie: Monika Gontarczyk

Zarząd Województwa Mazowieckiego na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990) podaje do publicznej wiadomości informację o lokalu mieszkalnym nr 5 przeznaczonym do użyczenia, położonym w budynku mieszkalno-usługowym przy ul. Sienkiewicza 54 w Ostrołęce.

 

  1. Lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 30,30 m2.
  2. Lokal mieszkalny zlokalizowany w murowanym, trzykondygnacyjnym podpiwniczonym budynku mieszkalno-usługowym o powierzchni całkowitej 1 195,88 m2 przy ul. Sienkiewicza 54 w Ostrołęce, zlokalizowanym na działce ewidencyjnej nr 21602/14 w obrębie 0002, o powierzchni 0,1696 ha, dla której Sąd Rejonowy w Ostrołęce VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr OS1O/00081379/9.
  3. Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Ostrołęki uchwalonym 25 października 2007r. uchwałą nr 118/XIX/2007 Rady Miasta Ostrołęka – rejon „Śródmieście Płd – Goworowska” w Ostrołęce, nieruchomość została oznaczona na planie symbolem UZ1 i ustalono, że przeznaczeniem podstawowym jednostki terenowej są usługi zdrowia (zespół szpitalny). W zakresie przeznaczenia towarzyszącego ustalono, że dopuszczalnym przeznaczeniem towarzyszącym jednostki terenowej mogą być usługi z dziedziny oświaty, handlu i działające w pomieszczeniach biurowych; dopuszcza się także funkcję mieszkaniową (w tym także mieszkalnictwo zbiorowe), pod warunkiem, że jej wielkość będzie zależna wyłącznie od potrzeb funkcji podstawowej;
  4. Nieruchomość, na której znajduje się budynek mieszkalno-usługowy wraz z lokalem, o którym mowa w pkt. 1, posiada następujące przyłącza infrastruktury technicznej: sieć energetyczna, wodociągowa, kanalizacyjna i c.o.
  5. Nieruchomość zostanie użyczona na rzecz Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce na czas określony do dnia 31 grudnia 2022 r. z przeznaczeniem na potrzeby mieszkaniowe własnych pracowników.

Liczba wyświetleń: 150

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.