Gospodarowanie nieruchomościami (ogłoszenia, przetargi)

Do wynajęcia nieruchomości w Gostyninie

2021.03.16 05:40 , aktualizacja: 2021.03.15 08:09

Autor: Magdalena Szatkowska (MZN), Wprowadzenie: Monika Gontarczyk

Informacja o nieruchomościach przeznaczonych do wynajęcia położonych na Osiedlu Zalesie w Gostyninie.

 

Do wynajęcia przeznacza się:

 1. komórki i garaże położone na działkach ewidencyjnych nr 6726/29-6726/73 z obrębu 0001-Gostynin, uregulowane w księdze wieczystej nr KW PL1G/00043415/1 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Gostyninie IV Wydział Ksiąg Wieczystych
 2. ogródki działkowe położone na działce ewidencyjnej nr 6721/39 z obrębu 0001-Gostynin, uregulowane w księdze wieczystej nr KW PL1G/00043795/8 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Gostyninie IV Wydział Ksiąg Wieczystych
 3. Dla terenu położonego na Osiedlu Zalesie w Gostyninie, na którym znajdują się budynki garaży i komórek oraz ogródki działkowe nie został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z zapisami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, które zostało przyjęte na podstawie uchwały nr 241/XLVI/2006 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 września 2006 r., nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym na rysunku studium symbolem:
  1. MW – obszar modernizacji istniejącej struktury przestrzennej, o funkcji zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (obejmuje teren zabudowany garażami i komórkami);
  2. MN/MW – obszar rozwoju struktur przestrzennych, o funkcji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub wielorodzinnej oraz usługowej (obejmuje teren niezabudowany wykorzystywany jako ogródki działkowe).
 4. Stawka czynszu będzie podlegała zmianie, poczynając od stycznia każdego roku, stosownie do wzrostu średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług ogółem ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
 5. Termin wnoszenia opłat z tytułu najmu nieruchomości ustala się na płatny z góry do
  15 każdego miesiąca.

 

Lp.

 

Adres

 

Nr działki, obręb

Powierzchnia działki w m2

Opis nieruchomości

Powierzchnia użytkowa budynku w m2

Stawka najmu netto

 1.  

Osiedle Zalesie

6726/29obr. 0001-Gostynin

 1.  

Budynek parterowy, murowany wykorzystywany jako komórka, w zabudowie szeregowej, bez mediów

5,29

6,13 zł

/m2/m-

 1.  

Osiedle Zalesie

6726/34 obr. 0001-Gostynin

 

 1.  

Budynek parterowy, murowany wykorzystywany jako komórka, w zabudowie szeregowej, bez mediów

5,49

6,13 zł

/m2/m-c

 1.  

Osiedle Zalesie

6726/36 obr. 0001-Gostynin

 1.  

Budynek parterowy, murowany wykorzystywany jako komórka, w zabudowie szeregowej, bez mediów

5,12

6,13 zł /m2/m-c

 1.  

Osiedle Zalesie

6726/56 obr. 0001-Gostynin

 1.  

Budynek parterowy, murowany wykorzystywany jako komórka, w zabudowie szeregowej, bez mediów

4,97

6,13 zł /m2/m-c

 1.  

Osiedle Zalesie

6726/61 obr. 0001-Gostynin

 1.  

Budynek parterowy, murowany wykorzystywany jako komórka, w zabudowie szeregowej, bez mediów

5,00

6,13 zł /m2/m-c

 1.  

Osiedle Zalesie

6726/62 obr. 0001-Gostynin

 1.  

Budynek parterowy, murowany wykorzystywany jako komórka, w zabudowie szeregowej, bez mediów

5,34

6,13 zł /m2/m-c

 1.  

Osiedle Zalesie

6726/70 obr. 0001-Gostynin

 1.  

Budynek parterowy, murowany wykorzystywany jako garaż, w zabudowie szeregowej, bez mediów

22,25

6,13 zł /m2/m-c

 1.  

Osiedle Zalesie

6726/73 obr. 0001-Gostynin

 1.  

Budynek parterowy, murowany wykorzystywany jako garaż, w zabudowie szeregowej, bez mediów

23,43

6,13 zł

/m2/m-c

 1.  

Osiedle Zalesie

6721/39
obr. 0001-Gostynin

114,80

Niezabudowana działka wykorzystywana jako ogródek działkowy (nr 1), bez mediów

-

 

0,81 zł
/m2/rok

 1.  

Osiedle Zalesie

6721/39
obr. 0001-Gostynin

128,00

Niezabudowana działka wykorzystywana jako ogródek działkowy (nr 11), bez mediów

-

0,81 zł
/m2/rok

 1.  

Osiedle Zalesie

6721/39
obr. 0001-Gostynin

126,75

Niezabudowana działka wykorzystywana jako ogródek działkowy (nr 12), bez mediów

-

0,81 zł
/m2/rok

 1.  

Osiedle Zalesie

6721/39
obr. 0001-Gostynin

147,6

Niezabudowana działka wykorzystywana jako ogródek działkowy (nr 27), bez mediów

-

0,81 zł
/m2/rok

Liczba wyświetleń: 193

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.