Gospodarowanie nieruchomościami (ogłoszenia, przetargi)

Do wynajęcia nieruchomość w Gostyninie

2021.03.26 05:45 , aktualizacja: 2021.03.26 08:04

Autor: Magdalena Szatkowska (MZN), Wprowadzenie: Monika Gontarczyk

Informacja o nieruchomości przeznaczonej do wynajęcia położonej w Gostyninie przy ul. Ziejkowej 4A

 

 1. Nieruchomość zabudowana, położona w Gostyninie przy ul. Ziejkowej 4A, oznaczona w ewidencji gruntów w obrębie 0001-GOSTYNIN jako działka ewidencyjna nr 1200/15, dla której Sąd Rejonowy w Gostyninie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW PL1G/00018549/5.
 2. Powierzchnia przeznaczona do wynajmu:
  1. pomieszczenia położone w budynku o łącznej powierzchni 158,80 m2.
 3. Nieruchomość wyposażona w instalację wod.-kan., energii elektrycznej i centralnego ogrzewania.
 4. Dla wskazanego terenu opracowano Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (Uchwała 241/XLVI/2006 Rady Miejskiej w Gostyninie z 28 września 2006 r.) nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym PU – tereny zabudowy produkcyjno-usługowej.
 5. Termin wnoszenia opłat z tytułu najmu nieruchomości ustala się na płatny z góry do 15 każdego miesiąca.
 6. Wysokość opłaty z tytułu najmu wynosić będzie:
  1. dla powierzchni w budynku biurowym: 18,81 zł/m2 netto miesięcznie.
 7. Stawka czynszu będzie podlegała zmianie, poczynając od stycznia każdego roku, stosownie do wzrostu średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług ogółem ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Liczba wyświetleń: 121

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.