Gospodarowanie nieruchomościami (ogłoszenia, przetargi)

Do wynajęcia nieruchomość w Radomiu

2021.05.21 05:50 , aktualizacja: 2021.05.21 07:39

Autor: Anetta Chmielewska, Wprowadzenie: Monika Gontarczyk

Informacja o nieruchomości przeznaczonej do wynajęcia położonej w Radomiu przy ul. Wernera 8a.

 

 1. Nieruchomość położona jest w Radomiu przy ul. Wernera 8a, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 7/7 z obrębu 0050-STARE MIASTO, o powierzchni 0,2309 ha. Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta KW nr RA1R/00086491/8 w Sądzie Rejonowym w Radomiu VI Wydział Ksiąg Wieczystych.
 2. Do wynajęcia przeznaczona jest cała nieruchomość zabudowana budynkiem o powierzchni użytkowej 798,86 m2, w tym: piwnica 58,86 m2, parter 373,01 m2 i piętro 366,99 m2.
 3. Budynek wyposażony jest w następujące instalacje: wodociągową, kanalizacyjną, elektryczną, odgromową, centralnego ogrzewania – elektryczne (piece akumulacyjne), ciepła woda z podgrzewaczy elektrycznych, klimatyzację na 1 piętrze. W budynku znajduje się rozdzielnia elektryczna niskiego napięcia, zasilająca obwody zainstalowane w budynku i na placu, m.in. oświetlenie i ogrzewanie elektryczne.
 4. Dla terenu obejmującego powyższą nieruchomość brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. Przedmiotowa działka gruntu objęta jest Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Radom (uchwała nr 221/99 Rady Miejskiej w Radomiu z 29 grudnia 1999 r.), zgodnie z którym przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym U – tereny usług, zespoły i centra usługowe.
 5. Stawka czynszu będzie podlegała zmianie, poczynając od stycznia każdego roku, stosownie do wzrostu średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług ogółem ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
 6. Termin wnoszenia czynszu ustala się na płatny z góry do 15 każdego miesiąca.
 7. Wysokość czynszu w 2021 r. z tytułu najmu wynosić będzie:
  1. 12,48 zł/m2 netto miesięcznie – za pomieszczenia zlokalizowane w piwnicy (powierzchnia 58,86 m2);
  2. 24,96 zł/m2 netto miesięcznie – za pomieszczenia zlokalizowane na parterze i piętrze (powierzchnia kolejno 373,01 m2, 366,99 m2).

Ponadto, najemca zobowiązany będzie do ponoszenia opłat eksploatacyjnych oraz podatku od nieruchomości.

Liczba wyświetleń: 82

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.