Gospodarowanie nieruchomościami (ogłoszenia, przetargi)

Użyczenie nieruchomości w Warszawie

2021.05.19 11:15 , aktualizacja: 2021.05.19 11:23

Autor: Agnieszka Fred (MZN), Wprowadzenie: Monika Gontarczyk

Informacja o nieruchomości przeznaczonej do użyczenia, położonej w Warszawie, przy ul. Brzeskiej 12.

  1. Nieruchomość położona w Warszawie przy ul. Brzeskiej 12, oznaczona w ewidencji gruntów w obrębie 4-14-07 jako działki ewidencyjne nr 7/1 i 7/2.
  2. Pomieszczenie przeznaczone do użyczenia położone jest na parterze budynku F o powierzchni 31,20 m2. Budynek murowany, podpiwniczony, dwukondygnacyjny. Wyposażony w instalację wodno-kanalizacyjną, energii elektrycznej, centralnego ogrzewania, gazową i odgromową.
  3. Nieruchomość zlokalizowana jest w granicach obszaru wpisanego do rejestru zabytków jako układ urbanistyczny ulicy Brzeskiej pod Nr A – 864 decyzją Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr 539/2009 z
    25 maja 2009 r.
  4. Na wskazanym terenie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu, zatwierdzony uchwałą nr XCIII/2736/2010 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z 21 października 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Pragi Centrum (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2010 r. poz. 7210). W wymienionym planie teren ul. Brzeskiej położony jest na obszarze przeznaczonym pod usługi zdrowia, oświaty i kultury, oznaczony symbolem „e4.1 U-Z/K/O/”.
  5. Sposób i termin zagospodarowania nieruchomości: użyczenie na okres jednego roku na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

 

 

Liczba wyświetleń: 105

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.