Gospodarowanie nieruchomościami (ogłoszenia, przetargi)

Do sprzedania lokal mieszkalny w Konstancinie-Jeziornie

2021.05.21 05:50 , aktualizacja: 2021.05.19 11:58

Autor: Marek Wideryński (MZN), Wprowadzenie: Monika Gontarczyk

Zarząd Województwa Mazowieckiego podaje do publicznej wiadomości informację o lokalu mieszkalnym przeznaczonym do sprzedaży, znajdującym się w budynku mieszkalnym na nieruchomości w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Chopina 16.

  1. Nieruchomość, na której znajduje się budynek mieszkalny wraz z lokalem mieszkalnym oznaczonym nr 14, przeznaczonym do sprzedaży, położona jest w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Chopina 16 i jest oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 16/5 o powierzchni 1202 m2. Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta KW nr WA1I/00019841/3 w Sądzie Rejonowym w Piasecznie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych.
  2. Nieruchomość posiada następujące przyłącza infrastruktury technicznej: wodociągową, kanalizacyjną, elektroenergetyczną, gazową, centralnego ogrzewania, telefoniczną i domofonową.
  3. Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Cegielni Chylickiej, gm. Konstancin-Jeziorna, uchwalonym Uchwałą nr 110/IV/8/2003 Rady Miejskiej w Konstancinie-Jeziornie 22.09.2003 r. przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenach oznaczonych symbolem UZ tj. tereny zabudowy usług zdrowia.
  4. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, z późn. zm.) mogą składać w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu wnioski do Zarządu Województwa Mazowieckiego, Warszawa ul. Jagiellońska 26 (sekretariat Marszałka Województwa Mazowieckiego – pokój nr 402).
  5. Lokal mieszkalny przeznaczony do sprzedaży obciążony jest umową najmu zawartą na czas nieokreślony.

Lokal przeznaczony do sprzedaży w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Chopina 16:

 

Lp.

Nr lokalu

Powierzchnia użytkowa lokalu w m2

Powierzchnia pom. przynależnych w m2

Opis

Cena w zł

 

1

 

14

 

44,50

 

 

2,80

Samodzielny lokal mieszkalny wraz z pomieszczeniem przynależnym piwnicą o powierzchni 2,80 m2 oraz udziałem w wysokości 4730/88910 w częściach wspólnych budynku i działce gruntu

 

241 215

 

Liczba wyświetleń: 204

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.