Gospodarowanie nieruchomościami (ogłoszenia, przetargi)

Informacja o użyczeniu nieruchomości w Ząbkach

2021.05.21 07:25

Autor: Magdalena Szatkowska (MZN), Wprowadzenie: Monika Gontarczyk

Informacja o nieruchomości przeznaczonej do użyczenia w Ząbkach, ul. Szpitalnej.

  1. Nieruchomość zabudowana oznaczona w ewidencji gruntów w obrębie 01-06 pod nr 2/36 o powierzchni 4,2296 ha, stanowiąca nieruchomość położoną w Ząbkach przy ul. Szpitalnej, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr WA1W/00125405/3.
  2. Powierzchnia przeznaczona do użyczenia:
    1. budynek wieży ciśnień;
    2. garaż znajdujący się w budynku garażowym.
  3. Nieruchomość wyposażona w instalację wodną i energii elektrycznej.
  4. Dla terenu obejmującego powyższą nieruchomość obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, przyjęty przez Radę Miasta Ząbki, uchwałą nr VI/59/2015 z 30 marca 2015 r. Zgodnie z w/w planem działka ewidencyjna nr 2/36 położona jest w jednostce terenowej oznaczonej symbolem MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
  5. Nieruchomość zostanie użyczona na rzecz Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego Drewnica Sp. z o.o.
  6. Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica Sp. z o.o. będzie ponosił koszty utrzymania nieruchomości, na który składają się podatek od nieruchomości oraz przeglądy techniczne obiektów.

Liczba wyświetleń: 116

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.